16. Březen, 2013

Kontrola dotací na revitalizaci městských lázní, která proběhla na náš podnět (Jana Korytáře a Jaromíra Baxy), provází zásadní pochybnosti. První dva posudky, které nechal vyhotovit Úřad regionální rady NUTS II Severovýchod, konstatovaly ve shodě s podnětem předražení této stavby v průběhu výběrového řízení cca o 30 až 50 mil. Kč. Třetí posudek, který byl…