13. Září, 2011

V úterý 6.9.2011 proběhlo na Liberecké radnici za nezájmu veřejnosti tzv. Veřejné projednání posledního balíku investičních projektů-záměrů navrhovaných v rámci tzv. IPRM (Integrovaného plánu rozvoje města). Tyto projekty, které mají mít co dočinění s rozvojem města, jsou z 85% financovány z Evropské unie a z 15% městem Liberec, (výjimečně jiným subjektem)….