5. Červen, 2013

Aeroklub Most případnou spolupráci s Czechvision Holding, a.s. rychle zamítnul. Firma Czechvision Holding bez vědomí mosteckého aeroklubu jednala s vedením města Most o změně využití pozemků, které aeroklub vlastní, na pozemky pro průmyslovou výrobu. Bez souhlasu mosteckého aeroklubu si zřídila sídlo své provozovny na jejich pozemcích. Zastupitelé z ostatních měst vysvětlují, proč by s…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.