22. Březen, 2013

Ve čtvrtek 28. 3. 2013 v 19:00 Vás zveme na další Setkání s příběhem, které pro Vás uspořádala občanská iniciativa Je čas nemlčet spolu s kolegy z Liberecké občanské společnosti v libereckém V-klubu. Tentokrát si budeme povídat na téma liberecké Textilany s paní Vlasta Bergmanová a panem Petrem Deylem. Jaká byla liberecká Textilana a…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.