20. Červen, 2023

V českém zákonodárství se letos udál jeden významný krok, který by mohl pomoci boji s korupcí, která českou společnost stále svazuje a táhne ke dnu. Na jaře byl schválen zákon o ochraně oznamovatelů, tzv. whistleblowerů. Co to bude znamenat a proč je whistleblowing důležitý, na to jsme se zeptali Šárky Zvěřiny Trunkátové, předsedkyně Oživení, z.s. a…