nášLiberec

Search

O projektu

Cílem projektu „V srdci regionální korupce“ je zlepšení podmínek pro odhalování korupce v Liberci, který se v indexu zkorumpovanosti řadí dlouhodobě na přední místa v ČR. Chceme pomocí tohoto webu informovat občany Liberce o korupčním chování libereckých politiků a dalších veřejných činitelů, ale také pomocí článků přinášejících zahraniční postupy a zkušenosti z boje proti korupci a také prezentací dobrých příkladů z této oblasti přispět ke zmenšování tolerance politické i občanské obce vůči korupčnímu chování.

Rádi bychom připomenuli politikům a veřejnosti před komunálními volbami některé kauzy z nedávné minulosti, u nichž je velmi pravděpodobné, že jejich průběh byl ovlivněn právě korupcí.

Součástí projektu je také zapojení občanů do diskuse o nové vizi moderního Liberce, která bude odpovídat tomu, že žijeme ve 21. století. Tato diskuse by se měla vést na radnici, ve vedení města, vypadá to bohužel ale tak, že odpovědným politikům pro zaneprázdnění tu kvůli aréně, tam kvůli sportovnímu areálu ve Vesci či jinde při přidělování zakázky schází na některé problémy, které pálí většinu občanů, čas.

Plánujeme také, že vybraným senátorům a poslancům, kteří se zabývají či deklarovali zájem zabývat se bojem proti korupci, předáme zkušenosti z tohoto projektu, jako podklad pro jejich další iniciativy.

Součástí projektu je i pomocí účasti ve správních řízeních monitorovat tlak místní lobby na Přírodní park Ještěd, který bezprostředně sousedí s Libercem a kde je nyní vyvíjen velký tlak na rozšiřování sjezdovek, budování dalších vleků a dalších zařízení, která snižují přírodní hodnotu území a slouží zájmům úzce vymezené skupiny.

Projekt není dopředu zaměřen na žádnou politickou stranu či firmu, i když nemůžeme vyloučit, že z povahy věci se některá jména budou objevovat častěji. Projekt je otevřený pro občany našeho města, kteří se do něj mohou různou měrou a různým způsobem zapojit. Věříme, že většina politiků i zástupců firem uvítá, pokud bude v našem městě transparentní prostředí, které vytvoří jak rovné podmínky pro firmy, tak i čitelnost rozhodnutí politiků a úředníků pro občany.

Vaše připomínky k projektu můžete zaslat na redakce@nasliberec.cz

—————————————-
Tento materiál byl vytvořen za finanční pomoci Evropské unie v rámci projektu „V srdci regionální korupce“. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědný příjemce grantu – Společnost přátel přírody o. s. a nelze jej v žádném případě považovat za názor Evropské unie.
—————————————-

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
„Chráníme veřejné peníze.“ Jsme nevládní nezisková organizace, která byla založena v lednu 2014. Navazujeme na činnost sdružení Čmelák, které bylo od roku 2005 jedinou
            Tento web provozuje: Institut pro udržitelný rozvoj o. p. s. Švermova 32/35, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec IČ:
Výňatek z rozhovoru se šéfem Snowhillu Karlem Vackem „Liberec patří na Sicílii, říká zájemce o Ještěd.“ Text vyšel v MfDnes, příloha Liberecký kraj 21.