8. Červen, 2006

Cílem projektu „V srdci regionální korupce“ je zlepšení podmínek pro odhalování korupce v Liberci, který se v indexu zkorumpovanosti řadí dlouhodobě na přední místa v ČR. Chceme pomocí tohoto webu informovat občany Liberce o korupčním chování libereckých politiků a dalších veřejných činitelů, ale také pomocí článků přinášejících zahraniční postupy a zkušenosti z boje proti…

8. Červen, 2006

„Nedokážu si představit, jak se měří, váží nebo počítá korupce……

8. Červen, 2006

Už nejpozději zítra se můžete těšit na nové příspěvky :o)…

8. Červen, 2006

Organizace Transparency International označuje na základě svých průzkumů už několik let po sobě Liberec jako druhé nejzkorumpovanější město v České republice. První stupínek patří samozřejmě Praze, kde se točí nejvíc peněz, včetně těch z veřejných zdrojů. Druhá příčka ve výzkumu zkorumpovanosti není ničím, co by nás, Liberečany, mohlo hřát u srdce a čím bychom…

8. Červen, 2006

Centrální protikorupční linka: 199 ————————————————– Transparency International Ekologický právní servis Občanské sdružení Oživení…

8. Červen, 2006

Následující odkazy se týkají nejčastějších zákonů, kterých je možné využít v případě podezření z korupce. Opření se o platnou českou legislativu zaručuje objektivitu boje proti korupci. Zákon o utajovaných skutečnostech, 148/1998 Sb. Zákon o veřejných zakázkách, 40/2004 Sb. Zákon o obcích, 128/2000 Sb. Trestní zákon, 140/1961 Sb. Zákon o střetu zájmů, 238/1992 Sb. Zákon…

8. Červen, 2006

CPI Index (index vnímání korupce) „Index vnímání korupce (Corruption Perception Index; CPI), vydávaný organizací Transparency International, seřazuje země podle stupně vnímání existence korupce mezi úředníky veřejné správy a politiky. Jde o složený index, vycházející z výsledků několika nezávislých průzkumů mínění a výzkumů provedených mezi zástupci podnikatelské sféry, analytiky a zástupci odborné veřejnosti. Index CPI…

8. Červen, 2006

Negativní dopady korupce Korupce má negativní dopad na mnoho oblastí fungování společnosti. Jedná se v první řadě o nehospodárné nakládání s veřejnými, ať už obecními či státními penězi, kdy se buď získá veřejně prospěšná věc za předraženou cenu, nebo se za adekvátní cenu získá něco, co se za veřejně prospěšné pouze vydává, v nejhorším…

8. Červen, 2006

Definice korupce Jako korupční lze označit chování, které se z důvodů dosahování soukromých (osobních, rodinných, úzce skupinových) finančních nebo jiných zisků odchyluje od formálních povinností vyplývajících z veřejné role, anebo přestupuje obvyklé normy vlivem určitého typu soukromého vlivu“. „Korupce je zneužitím pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Znamená takové jednání představitelů veřejného sektoru…