Proč je korupce problém

Negativní dopady korupce

Korupce má negativní dopad na mnoho oblastí fungování společnosti. Jedná se v první řadě o nehospodárné nakládání s veřejnými, ať už obecními či státními penězi, kdy se buď získá veřejně prospěšná věc za předraženou cenu, nebo se za adekvátní cenu získá něco, co se za veřejně prospěšné pouze vydává, v nejhorším případě jde o kombinaci obou faktorů, kdy se za veřejné prostředky získá předražená a zároveň nepotřebná věc.

Tím dochází k ochuzování veřejného sektoru, které je na druhé straně doprovázeno obohacováním jak těch, co korumpují, tak těch, co se korumpovat nechají. Jediným, kdo prodělá, je veřejnost. Velké nebezpečí korupce spočívá v tom, že jak korumpující, tak korumpovaný na korupci vydělají, což podstatně stěžuje její odhalování. Více než kde jinde se při potírání korupce nejlépe uplatní prevence.

Korupci umožňují zejména nejasná pravidla, neprůhledné rozhodování, chybějící preventivní a kontrolní mechanismy. Hlavním lékem na korupci je transparentnost pravidel a rozhodování politiků i úředníků.

„Mezi negativní dopady vysoké míry korupce patří podkopávání legitimity veřejných institucí (oslabení důvěry v právní stát) a vytváření paralelních, nevolených a nedemokratických mocenských struktur. Hospodářským dopadem je neefektivní rozdělování veřejných prostředků (ústící ve zpomalení hospodářského růstu), deformace hospodářské soutěže a nadbytečné transakční náklady pro podnikání. Společensky korupce devastuje lidské zdroje, prohlubuje sociální nerovnosti a stává se nástrojem organizovaného zločinu. Dlouhodobě vysoká míra korupce poškozuje pověst země v zahraničí“.
[Citováno z internetových stránek Transparency International ČR, upraveno.]

„Korupce postihuje jak politiku, tak hospodářství, tak společnost. Může být jak drobná tak obrovská, jak neorganizovaná tak organizovaná. Vyznačuje se podplácením, úplatky, vydíráním, zastrašováním. Dále privilegii, neoprávněnými příjmy a jejich vyžadováním, udělováním přízně, protežováním.

Politická korupce nakonec vede ke kleptokracii – vládě zlodějů, loupežníků (doslovný překlad) – kdy už odpadá i předstírání poctivosti, upřímnosti před veřejností.

Ačkoliv korupce přispívá ke zločinnosti – jako, mimo jiné, typicky, k praní špinavých peněz, kuplířství, obchodu s drogami – tak se zdaleka neomezuje jenom na tyto (dnes) trestné aktivity. Pro porozumění toho, jak korupce vzniká, jak roste a co ji udržuje, je ale důležité ji od trestné činnosti jasně oddělit. A pak také vytvořit a uplatnit podmínky, pravidla – i zákony – které umožní ji omezit a postihovat.“
[Citováno z Wikipedie, otevřené encyklopedie (http://cs.wikipedia.org/wiki/Korupce).]

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Liberecký kraj má dlouhodobé potíže se strategickou zakázkou za čtyři miliardy na dopravní obslužnost, která má v kraji zajistit provoz autobusové dopravy na příštích
Vyhlášené veřejné zakázky můžeme nalézt ve Věstníku veřejných zakázek. Jedná se o centrální databázi vyhlášených veřejných zakázek, kde jsou uveřejněna informace a dokumenty k
V případě, že má občan podezření na zmanipulovanou veřejnou zakázku, může podat podmět k přezkoumání úkonů zadavatele na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a
Veřejné zakázky se podle výše jejich předpokládané hodnoty dělí na nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu. Nadlimitní a podlimitní