Liberecký kraj a miliardová dopravní zakázka: je faktickým vítězem opět Busline?

Liberecký kraj má dlouhodobé potíže se strategickou zakázkou za čtyři miliardy na dopravní obslužnost, která má v kraji zajistit provoz autobusové dopravy na příštích deset let. Rada Libereckého kraje se rozhodla vyloučit čtyři uchazeče, údajně pro příliš levné ceny, které nabízeli za kilometr. Reálným vítězem celého místy až podezřelého počínání krajského vedení jsou tak dosavadní dodavatelé, kteří budou dva roky jezdit dál za vyšší ceny. Zejména pak společnost Busline, která má dlouhé prsty sahající do zdejších politických kruhů, tradičních i těch nových.

Původní zakázku na dopravní obslužnost na příštích deset let vypsala v minulosti ještě bývalá krajská vláda ČSSD opřená o KSČM. Již tehdy měli zástupci společnosti Busline velmi úzké kontakty na tehdejší vládnoucí sociální demokraty, ale také na komunisty. Jednatel a klíčová postava Busline Jiří Vařil (vlastnictví firmy je kryté anonymními akciemi, firma sídlí střídavě na destinacích jako Kypr či Grenadiny) byl dokonce členem dopravního výboru Libereckého kraje za KSČM.
Zakázka, kterou pro tehdejší vládu ČSSD a KSČM pomohla vypracovat právní společnost HVH Legal, se ale novému krajskému vedení zdála natolik ušitá na míru právě společnosti Busline, že se jí rozhodlo zrušit a vypsat zakázku znovu.

Nové krajské vedení zakázku připravilo v lecčem postaru

Loni na jaře byla připravena nová zakázka, která měla vybrat vítěze čtyřmiliardového tendru, jehož či jejichž autobusy budou zajišťovat dopravu v kraji příštích deset let. Řada kritérií byla upravena tak, aby se tendr otevřel více uchazečům. Ale…Na poslední chvíli ale byly změněny podmínky tendru ze strany radního pro dopravu Vladimíra Mastníka (Starostové pro Liberecký kraj), které znamenaly ve výsledku zúžení uchazečů, zejména pro oblast Východ (Semilsko, Jablonecko), kde jezdil právě Busline (Busline provozuje největší část autobusových linek v kraji, na Liberecku jezdí pak ČSAD Liberec, na Českolipsku ČSAD Česká Lípa). Tento krok radního Mastníka vzbudil emoce zejména mezi koaličními partnery.

Za zmínku stojí i skutečnost, že novou zakázku pro Liberecký kraj realizovala stejná firma, která ji připravovala i pro staré krajské vedení ČSSD+ KSČM – tedy opět HVH Legal. Kvůli údajným, pouze formálním chybám ale bylo výběrové řízení zastaveno ze strany ÚOHS. Tak se stalo, že došlo k další časové prodlevě, která ovšem nahrávala stávajícím dopravcům v čele se společností Busline, protože například, na rozdíl od konkurentů zapojena do systému IDOL (Integrovaný systém dopravy Libereckého kraje), kde mají šestiměsíční výpovědní lhůtu.

Jak si vypomoci skrze ÚOHS

ÚOHS napadl výběrové řízení Libereckého kraje již v lednu 2014, ale Liberecký kraj se rozhodl řešit situaci až v červnu 2014, tedy v době, která opět nahrávala stávajícím dopravcům (tedy i Busline). Není zřejmě náhoda, že u ÚOHS napadla zakázku společnost z Velké Bíteše BDS-BUS, která se ale v Libereckém kraji o zakázku vůbec neucházela. Nicméně podle odborářů (redakce jejich jména zná) je s firmou Busline propojena tak, že používají stejnou autobusovou flotilu.

Navíc Busline předtím napadl zakázku u ÚOHS v sousedním Ústeckém kraji, kde se ucházela o oblast Děčínska právě BDS-BUS. Později ale svou námitku Busline stáhla a BDS-BUS zakázku dostal. BDS-BUS zase napadla zakázku v kraji Libereckém a výsledkem je zde ve finále zakonzervování stavu, které vyhovuje právě Busline. Navíc podle vrcholných představitelů Ústeckého kraje spolu s BDS-BUS jednali vždy představitelé Busline, jako by šlo o propojené firmy.

Vyloučení firem opět pomohlo Busline, kraj bude zřejmě platit desítky milionů navíc

Liberecký kraj se po zásahu ÚOHS rozhodl pokračovat ve veřejné zakázce a dostal 13 nabídek na tři oblasti kraje od devíti uchazečů. Nicméně komise se rozhodla čtyři z nich vyloučit (například koncern ICOM, ale i společnost Busline), důvodem měly být nepřiměřeně nízké ceny. To tvrdil posudek, který si kraj objednal u ČVÚT před podáním nabídek od uchazečů, ale druhý posudek (rovněž ČVÚT), který již operoval s konkrétními daty konkrétních uchazečů tvrdil opak (ten bral v potaz například velikost a ekonomickou sílu firem).

 Vedle vyloučení čtyř uchazečů bylo zároveň rozhodnuto, že na stávající dva roky budou pro kraj jezdit dosavadní dopravci – ČSAD Liberec, ČSAD Česká Lípa a největší dodavatel: Busline. Jedním z důvodů, proč nevzít potaz ostatní uchazeče byl údajný důvod, že by se ostatní uchazeči nebyli schopni zapojit do systému IDOL. Minimálně jeden uchazeč tuto skutečnost rozporoval, že toho schopen je. Ale tyto skutečnosti byly radě kraje zatajeny, ač byly v té době minimálně den vedení kraje k dispozici.

Jakkoliv byla mezi vyloučenými i společnost Busline, tato situace jí nakonec nejvíce vyhovuje. A to proto, že by nezvítězila (levnější nabídku na oblast Východ dodal autobusový koncern ICOM). Rozhodnutí rady Libereckého kraje, kdy byly zatajeny odpovědi jiných uchazečů, tedy jednoznačně nahrál, minimálně na další dva roky, společnosti Busline, která bude pravděpodobně v kraji jezdit za ceny daleko vyšší než by nyní musela kvůli konkurenci nabídnout.

Podle zástupců neúspěšných uchazečů tak Liberecký kraj přijde o desítky milion korun, protože bude nadále platit stávající cenu za kilometr vysoko nad cenou, kterou mohl platit, kdyby uchazeče nevyloučil.

Úzké politické vazby na Busline mají téměř všechny politické strany, včetně vládnoucích Starostů

Veřejné zakázky, které na městské i krajské úrovni získala společnost Busline budí řadu pochybností. Bez výběrového řízení například získala zhruba 40% autobusových linek v Liberci a člen managementu Busline Luboš Wejnar se stal šéfem dopravního podniku.

Zakázku na dodávku nafty pro městské společnosti získala narychlo vzniklá anonymní firma, která své vlastníky kryje podobně jako Busline, kde ovšem figuruje švagr Jiřího Vařila z Busline. Busline také samozřejmě sponzoruje hokejový tým patřící zdejší firmě Syner.

Z liberecké ODS sedí v dozorčí radě BusLine i Nikola Bradíková, někdejší kariérní souputnice Radima Ziky, která má v této společnosti na starosti i PR. Pro BusLine v oblasti PR pracoval i PR poradce Jiřího Kittnera a současný politický publicista firmy Syner, která má ke zdejší ODS velmi blízko, redaktor Týdne v Libereckém kraji/Genus TV Zdeněk Soudný.

Samotný Jiří Vařil dlouhodobě fungoval v krajském výboru pro dopravu, kam jej minulé volební období i to současné, delegovala zase KSČM, která je v Libereckém kraji, oproti celostátním deklaracím, rozhodným zastáncem faktické pozvolné privatizace veřejné dopravy. Vařilovu pozici jako delegáta pevně podporuje zejména jablonecká organizace KSČM a zastánce má i v Miloši Titovi, který se proslavil, když v rámci tiché koalice ČSSD – KSČM na kraji v loňském volebním období pobíral za jinak neplacenou funkci dopravního výboru cca 53 tisíc korun měsíčně (dnes je funkce opět neplacená).

Rozhodně blízko má k BusLine i ČSSD, zejména liberecký tým kolem Roberta Duška složený z dnes již bývalých vrcholných krajských politiků. Ve volebním období 2008 – 2012, kdy na kraji vládla ČSSD opírající se zejména o podporu KSČM, získal BusLine řadu kontraktů, které byly a jsou podrobeny silné kritice.

Busline nemá ale vazby na „tradiční, staré“ strany. Místopředsedou dozorčí rady Busline je starosta Rychnova u Jablonce a člen Starostů pro Liberecký kraj, Ing. František Chlouba. Ten figuruje zároveň ve Výboru dopravy Libereckého kraje. Podle odborářů v dopravě má společnost Busline i nadstandartně dobré vztahy, zejména co se týkalo otázky využívání autobusového nádraží, s městem Lomnice nad Popelkou, kde dlouhodobě působí jako starosta současný radní pro dopravu za Starosty pro Liberecký kraj Vladimír Mastník.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Vyhlášené veřejné zakázky můžeme nalézt ve Věstníku veřejných zakázek. Jedná se o centrální databázi vyhlášených veřejných zakázek, kde jsou uveřejněna informace a dokumenty k
V případě, že má občan podezření na zmanipulovanou veřejnou zakázku, může podat podmět k přezkoumání úkonů zadavatele na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a
Veřejné zakázky se podle výše jejich předpokládané hodnoty dělí na nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu. Nadlimitní a podlimitní
Za zadavatele veřejné zakázky se pro účely zákona o veřejných zakázkách považuje veřejný, dotovaný a sektorový zadavatel. Veřejným zadavatelem je Česká republika, státní příspěvková