Jaké jsou typy veřejných zakázek?

Veřejné zakázky se podle výše jejich předpokládané hodnoty dělí na nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu.

Nadlimitní a podlimitní veřejná zakázka – jedná se o tzv. velké veřejné zakázky. Předpokládána hodnota veřejné zakázky přesahuje hodnotu přesahující u dodávek a služeb částku 1 milion Kč bez DPH a veřejných zakázek na stavební práce částku 3 milionů Kč bez DPH. Od 1. ledna 2014 se hodnota pro všechny typy veřejných zakázek sjednotí a bude činit 1 milion Kč bez DPH.

Nadlimitní a podlimitné veřejné zakázky

Rozlišení kategorií nadlimitních a podlimitních zakázek je složitější. Stanovené hraniční limity se liší nejen v závislosti na druhu zakázky, ale také na typu zadavatele. Zda se v konkrétním případě bude jednat o nadlimitní či podlimitní veřejnou zakázku je třeba v konkrétním případě určit nahlédnutím do zvláštního právního předpisu. Výše limitů se mění zpravidla každé dva roky transpozicí evropské směrnice do českého právního řádu. Prováděcím předpisem je nařízení vlády č. 77/2008 Sb., v platném znění

Zakázky malého rozsahu

Zakázky malého rozsahu – jedná se o všechny zakázky, jejichž:

  • předpokládaná hodnota nedosáhne v případě zakázek na dodávky a na služby 1 milion Kč bez DPH
  • v případě zakázek na provedení stavebních prací 3 milionů Kč bez DPH

Novela zákona o veřejných zakázkách, jež bude účinná od 1. ledna 2014 tyto částky sjednocuje a snižuje na hodnotu 1 milion Kč bez DPH.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Liberecký kraj má dlouhodobé potíže se strategickou zakázkou za čtyři miliardy na dopravní obslužnost, která má v kraji zajistit provoz autobusové dopravy na příštích
Vyhlášené veřejné zakázky můžeme nalézt ve Věstníku veřejných zakázek. Jedná se o centrální databázi vyhlášených veřejných zakázek, kde jsou uveřejněna informace a dokumenty k
V případě, že má občan podezření na zmanipulovanou veřejnou zakázku, může podat podmět k přezkoumání úkonů zadavatele na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a
Za zadavatele veřejné zakázky se pro účely zákona o veřejných zakázkách považuje veřejný, dotovaný a sektorový zadavatel. Veřejným zadavatelem je Česká republika, státní příspěvková