nášLiberec

Search

Protikorupční telefony a e-maily

Centrální protikorupční linka: 199

————————————————–


Transparency International


Ekologický právní servis


Občanské sdružení Oživení


————————————————–

Ministerstvo vnitra ČR

Podezření na korupci policistů a zaměstnanců MV můžete volat na telefon: 974 832 222 nebo
napsat na adresu: stiznosti@mvcr.cz

Podněty, připomínky a názory na téma korupce v ČR můžete posílat na adresu:
korupce@mvcr.cz

Ministerstvo vnitra je gestorem za přípravu pravidelných výročních zpráv o korupci a plnění
vládního programu boje proti korupci. V rámci MV ČR je tímto úkolem pověřen
Odbor bezpečnostní politiky.
Zprávy o korupci v České republice a o plnění Aktualizovaného vládního programu
boje proti korupci v letech 2000-2003 najdete
zde.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Od 1. ledna 2004 existuje možnost využít protikorupční linku Ministerstva
spravedlnosti České republiky. Své podezření z korupčního jednání v justici
můžete sdělit prostřednictvím níže uvedeného kontaktu:

telefon: 224 915 710
fax: 221 997 927
e-mail: korupce@msp.justice.cz

Jestliže jste v situaci, kdy jste úplatek poskytli anebo slíbili jen proto, že jste o to
byli požádáni, trestnost tohoto jednání zaniká, pokud jej bezodkladně oznámíte
státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu (§ 163 trestního zákona). Můžete tak
učinit i prostřednictvím výše uvedených kontaktů.

Ministerstvo financí ČR

Také ministerstvo financí zřídilo protikorupční telefonní linku: 257 043 800, na
níž mohou občané hlásit případy korupce v resortu Ministerstva financí.

Tato linka slouží nejen pro podávání případů korupce na samotném ministerstvu,
finančních ředitelstvích a finančních úřadech, ale také u celní správy, České
konsolidační agentury, Fondu národního majetku a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Telefonní linka je v provozu v pracovní dny. Poté je možné nahrávat podání na záznamník.
Vedle telefonní linky je zřízena také e-mailová adresa: korupce@mfcr.cz.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Od 1. září 2004 existuje možnost oznámit podezření na korupční jednání zaměstnanců
Ministerstva práce a sociálních věcí a jemu podřízených organizačních složek
státu a příspěvkových organizací na protikorupční lince MPSV:

telefon: 221 923 199
fax: 221 924 949
e-mail: korupce@mpsv.cz

[Citováno z internetových stránek Transparency International ČR, upraveno.]

————————————————–

Transparency International

Transparency International Česká republika (TIC) je nevládní neziskovou organizací, jejímž posláním je mapovat stav korupce v ČR a svou činností aktivně přispívat k jejímu omezování. Transparency International Česká republika (TIC) je nevládní neziskovou organizací, jejímž posláním je mapovat stav korupce v ČR a svou činností aktivně přispívat k jejímu omezování.TI je jedinou mezinárodní nevládní organizací zaměřenou na problematiku korupce a vytváření protikorupčních programů, do nichž se snaží zapojovat občanskou společnost, podniky i vládní instituce.
Kontakty na Právní protikorupční poradenské středisko TIC:
telefon: 224 240 895-7
e-mail: poradna@transparency.cz
kontaktní osoba: Martin Lachmann

Ekologický právní servis

Ekologický právní servis je nevládní, nezisková a nepolitická organizace právníků, hájící práva občanů a životního prostředí v České republice právní cestou, ovlivňující připravovanou legislativu, právnickou komunitu a studenty práv směrem k ochraně veřejných zájmů, zejména životního prostředí a lidských práv a prosazující odpovědnost klíčových společenských subjektů za následky jejich jednání.
kontakt na bezplatnou právní poradnu:
Tábor – telefon: 381 253 904, e-mail: tabor@eps.cz
Brno – telefon: 222 312 390, e-mail: praha@eps.cz

Oživení

Cílem občanského sdružení Oživení je podpora obnovy komunitního života v obcích a městech ČR. Dále se zabývá konfliktem zájmů a korupcí ve veřejné správě. Sdružení se také soustředí na realizaci osvětové činnosti a přípravu legislativních změn.
telefon: 257 531 983
e-mail: stretzajmu@ecn.cz
kontaktní osoba: Tomáš Kramár

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
„Chráníme veřejné peníze.“ Jsme nevládní nezisková organizace, která byla založena v lednu 2014. Navazujeme na činnost sdružení Čmelák, které bylo od roku 2005 jedinou
            Tento web provozuje: Institut pro udržitelný rozvoj o. p. s. Švermova 32/35, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec IČ:
Výňatek z rozhovoru se šéfem Snowhillu Karlem Vackem „Liberec patří na Sicílii, říká zájemce o Ještěd.“ Text vyšel v MfDnes, příloha Liberecký kraj 21.