Pavel Harvánek: Odborné funkce se obsazují jako politické

Z hodiny na hodinu skončil ve funkci ředitele Krajské vědecké knihovny v Liberci Pavel Harvánek. Odvolali jej krajští radní. Bývalý ředitel si myslí, že za jeho odvoláním mohou být i politické pohnutky, především jeho předvolební kampaň před podzimními komunálními volbami.

Mgr. Pavel Harvánek (52 let), původním povoláním divadelní režisér, vedl jako ředitel od počátku devadesátých let liberecké Divadlo F.X.Šaldy. Také z tohoto postu byl na hodinu odvolaný, tentokrát vedením města v roce 1999. Poté založil vlastní mediální agenturu a nějaký čas také pracoval jako tiskový mluvčí zdejší stavební firmy Syner. Křeslo ředitele krajské knihovny obsadil po populární Věře Vohlídalové, jež odešla do důchodu po sporech s ministerstvem kultury, které vznikly během stavby nové budovy knihovny (Stavby smíření). Knihovnu vedl až do poloviny ledna tohoto roku.
V politice se Pavel Harvánek pohybuje řadu let, jedno volební období byl v devadesátých letech také členem Rady města. Kandidoval i do Senátu, ale zvolen nebyl. Zpravidla kandidoval jako nezávislý, v posledních komunálních volbách za SNK-ED. V současném volebním období, podobně jako v minulém, je jen řadovým městským zastupitelem. Patří tedy k opozici.Naše webové stránky se pokoušejí poodhalovat možné korupční prostředí v Liberci. Vy jste nyní řadovým městským zastupitelem a už nepracujete v žádné funkci, která by byla nějak závislá na libovůli politické reprezentace města a Libereckého kraje. Budete jako zastupitel nyní ostřeji vystupovat proti korupci?


Domnívám se, že situace, do které jsem se nyní dostal, mi sice na jedné straně ruce svazuje, ale na druhé rozvazuje. Určitě bych se v zastupitelstvu rád zasloužil o to, aby investiční akce města byly průhlednějšími než doposud a aby je doprovázela transparentní výběrová řízení. Chci usilovat také o to, aby byla veřejnost dokonale informovaná o všem, co se ve městě děje, a to nejen ústy těch, kteří přicházejí s návrhy nějakých velkých investičních akcí.
Máte i mediální zkušenosti. Jaký je váš názor na Zpravodaj liberecké radnice, který město vydává pro občany? Myslíte si, že informace, v něm obsažené, jsou vyvážené?


(bouřlivý smích) Určitě ne. Mělo by to být tak, že polovinu informací ve zpravodaji ať si píše pan primátor a druhou polovinu bychom měli psát my, opozice. Tak by občané dostávali informace vyvážené a z obou stran, a nebylo by jim předkládáno jenom to, co uzná za vhodné vedení města. Lidé by si tak mohli na dění v Liberci udělat vlastní názor. Zpravodaj radnice si platíme my všichni z našich daní, neplatí jej ani ODS a ani ČSSD, proto máme právo na to, aby obsahoval objektivní informace.
Kandidoval jste za nezávislé, patříte v zastupitelstvu k opozici. Volební období teprve začalo. Budete v budoucnu hlasovat spíš s koalicí nebo s opozičními zastupiteli?


Budu hlasovat vždy tak, jak mi ukládá poslanecký slib, tedy v zájmu města a občanů, a podle svého svědomí. Je mi přitom jedno, jestli daný návrh přijde od opozice nebo koalice.
Byl jste v devadesátých letech i členem Rady města a pracoval jste také jako tiskový mluvčí Syneru. Předpokládám, že jste se v obou těchto pozicích dostal k zajímavým informacím. Považujete vztah ODS a firmy Syner v Liberci za standardní?


Vztah ODS a Syneru bych nazval jako nadstandardní. Když ovšem připustíme, že podobně to funguje i v ostatních městech republiky, že i jinde je obvyklá provázanost místních politiků s nějakou silnou firmou, pak se mi vztah ODS a Syneru jeví jako naprosto standardní.
Už před komunálními volbami se Libercem šířily „zaručené“ zprávy, že po volbách se stane Ondřej Červinka náměstkem pro kulturu, školství a sport, jeho předchůdkyně Dagmar Helšusová že se stane ředitelkou krajské knihovny a vy se vrátíte do divadla na post ředitele. Jsou dva měsíce po volbách a jen dva body z této předpovědi se naplnily. Vás politici vyšoupli z kola ven. Nemyslíte, že tomu přispěla i vaše předvolební protikorupční hesla, stejně jako třeba i vaše účast na naší besedě o korupci v Liberci?


Nevím, jak beseda v knihově, ale mé billboardy určitě někomu vadily. Jistí lidé mi kvůli nim volali už před volbami. Zřejmě se očekávalo, že budu pokornější a že zcela rezignuji na používání vlastního mozku. Jistě mé předvolební aktivity vadily víc než nějaký přiblblý špatně vedený deník jízd, což byl jeden z oficiálních důvodů mého odvolání. Ten drb o rozdání funkcí po volbách se ke mně nedostal. Mohu k tomu jen říci, že nevím, jestli v Liberci existuje politická vůle udělat z divadla fungující organizaci.
Co budete dělat dál?


Zatím jsem ještě zaměstnancem knihovny. Mé odvolání přišlo náhle, dosud nevím, co budu dělat, až skončím v knihovně definitivně. Možná se vrátím k divadelní práci, možná využiji svých dobrých kontaktů s médii. Mám témata, která by mohla Liberečany zajímat.
Počítáte s tím, že slušné místo se pro vás v žádné organizaci, která by byla nějak závislá na městě nebo kraji, už nenajde?


S tím počítám. Bohužel v Liberci se i o odborných funkcích rozhoduje jako by byly politické.Odejít z Liberce nehodlám, neudělal jsem tady nic špatného. Ale nemůžu vyloučit, že odsud nebudu vyštván.
Co říkáte na jmenování bývalé náměstkyně a předtím vaší bývalé podřízené Dagmar Helšusové, která ani nemá vysokou školu, dočasnou ředitelkou krajské knihovny?


Dagmar Helšusová je mimořádný talent v oblasti flexibility. Její jmenování ředitelkou knihovny, byť by bylo jen na dva dny, je fatálním omylem. Obávám se, že knihovnu by mohl poznamenat stejný osud, jaký po mém odchodu poznamenal divadlo.
Jedním z problémů korupce v Liberci je to, že každý o ní mluví, že všeobecně se o ní ví, ale nikdo nepředloží jasné důkazy. Úředník magistrátu Miroslav Chvála po svém odvolání o některých praktikách na radnici promluvil. Nechystáte se k něčemu podobnému také vy?


Je příliš brzy, aby mohl mluvit o konkrétních případech. Chybí mi argumenty a bez důkazů nelze nikoho obvinit.
Když se chystá něčí vyhození z práce nebo odvolání, obvykle se mezi zasvěcenými najde někdo, kdo dotyčného pracovníka dopředu varuje. Měl jste předem nějaké signály o tom, že se nad vámi v knihovně stahují mračna?


Odvolání jsem nečekal a ani mne nikdo nevaroval. Je evidentní, že jde o odvolání politické, tedy stejné jako před osmi lety. Určitě mi obě nejsilnější strany nemohou zapomenout i to, že jsem jim ve volbách sebral hodně hlasů. A je jasné, proč mne neodvolali už v září, kdy se po výsledcích kontroly v knihovně k tomuto kroku rozhodli. Kdyby to udělali před volbami, asi by nám přihráli ještě víc hlasů. Proto projednávání kontrolní zprávy šestkrát odsouvali.
Způsob, kterým mi oznamovali mé odvolání, byl úplně stejný jako před osmi lety. Já jsem žasnul, že je to horší než za bolševika, a že je to vůbec možné. Jednání mělo jakýsi spiklenecký nádech. Radní vykázali z místnosti všechny, kteří tam podle jejich názoru neměli co dělat a vypnuli nahrávací zařízení – aby o tom, co říkají, neexistoval žádný záznam. Připadal jsem si jako ve 13.komnatě. Jestli je toto obraz liberecké demokracie, pak si netroufnu posoudit, kam tohle povede.Zuzana Minstrová

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Projekt Garantovaného bydlení má za sebou první rok fungování, ptáme se proto jeho ředitele Roberta Pradeho na průběh tohoto roku.
Bydlení se dnes, více než po třiceti letech fungování svobodného trhu, stává neustále naléhavějším problémem pro stále větší část společnosti. Do sociální pasti, která
V českém zákonodárství se letos udál jeden významný krok, který by mohl pomoci boji s korupcí, která českou společnost stále svazuje a táhne ke dnu. Na
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody slaví v těchto dnech 30. výročí od svého založení. Od té doby rozdělila na pomoc životnímu prostředí přes 32