4. Červenec, 2008

V rámci rubriky Odjinud se můžete podívat na kauzu z Chrudimi, kde figuruje vedení města v režii ODS, spřátelení podnikatelé bohatnoucí z veřejných peněz, zastupitelské divadlo s auditem, kdy auditora zastupuje samotný nákupčí a podobné praktiky. Podle Chrudimského starosty je vše v pořádku, odhlasováno zastupitelstvem a tak dále.. Že Vám takováto argumentace připomíná způsob…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.