Vybrané body, které se budou projednávat na zastupitelstvu 4.9. 2008

Reagujeme na prosby a stížnosti občanů, kteří jsou přesvědčeni, že podklady pro každé příští jednání zastupitelstva nejsou na stránkách města dostatečně transparentně prezentovány. Každý měsíc Vám budeme přinášet několik vybraných bodů v příslušných souvislostech, o nichž jsme přesvědčeni, že stojí za pozornost veřejnosti. Věříme, že i tento krok povede ke zvýšení zájmů lidí o politiku ve městě i k jejímu samotnému zprůhlednění.

Bod číslo 3. – Majetkoprávní operace
Bývalý zastupitel za ODS a její současný člen Jiří Zeronik chce skoupit další pozemky v centru památkové zóny v okolí ulice Na ladech. Připomeňme, že některé nemovitosti již vlastní a některé již prodal a ve zmíněné památkově významné lokalitě se plánuje nebo již probíhá drastická přestavba. Více zde

Bod číslo 8.- Nepeněžní vklad města do společnosti Krajská nemocnice Liberec
Město se chystá do nedávno vzniklé akciové společnosti Krajská nemocnice Liberec vložit svůj nemovitý majetek v hodnotě cca 155 milionů Kč za který by mělo získat 17,5 % privatizovaného zdravotnického zařízení. Více zde

Bod číslo 14. – Úhrada náhrady za pozemky na Perštýně
Město bude muset vyplatit Pozemkovému fondu ČR cca 2,5 milionu za pozemky, které prodalo soukromému investorovi na zbudování Galerie Perštýn. Tyto pozemky byly původně brány jako městské bydlení a poskytnuty městu bezúplatně, to je ale později prodalo ke komerčním účelům. Více zde

Bod číslo 15. – Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. pololetí
Více zde

Bod číslo 20. – Majetková příloha ke zřizovací listině Centra pro sociální a vzdělávací péči
Celý loňský rok se táhly debaty o zachování jednotlivých mateřských školek a zařízení pro děti s respiračními zdravotními problémy. Město nakonec ukončilo činnost dvou školek v luxusních vilách v Údolní ulici a v ulici Husova. Co bude do budoucna s tak atraktivními nemovitostmi není jisté, ale jistě zajímavé bude jméno jejich budoucího majitele, půjdou-li do privatizace. Více zde

Bod číslo 32. privatizace domu na Františkově
Město, v rozporu s dřívějšími sliby, chystá prodat nájemní dům jako celek. Místní nájemníci byli ale, dle svých slov, po celou dobu ujišťováni, že se dům bude prodávat jen po bytech a také do svých domovů nainvestovali nemalé částky. Nyní jim hrozí, že o vše přijdou

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Jelikož v čase vánočním zasedá zastupitelstvo města Liberce o zhruba 14 dní dříve, přinášíme Vám opět několik nejdůležitějších bodů, které se zde budou projednávat.
Reagujeme na prosby a stížnosti občanů, kteří jsou přesvědčeni, že podklady pro každé příští jednání zastupitelstva nejsou na stránkách města dostatečně transparentně prezentovány. I
Reagujeme na prosby a stížnosti občanů, kteří jsou přesvědčeni, že podklady pro každé příští jednání zastupitelstva nejsou na stránkách města dostatečně transparentně prezentovány. Každý