Vybrané body, které se budou projednávat na zastupitelstvu 11.12. 2008

Jelikož v čase vánočním zasedá zastupitelstvo města Liberce o zhruba 14 dní dříve, přinášíme Vám opět několik nejdůležitějších bodů, které se zde budou projednávat. Mezi ty nejvíce závažné bude zajisté patřit návrh rozpočtu města, schválení revitalizace rochlického sídliště nebo opětovná a urputná snaha prosadit 38. změnu územního plánu ze strany vládnoucí koalice.

Bod č. 4 Návrh rozpočtu Statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2009 a návrh plánu hospodářské činnosti Statutárního města Liberec na rok 2009
Tento bod se jeví jako klíčový a opozice napříč politickými stranami s ním nesouhlasí např. z důvodu, že návrh rozpočtu obsahuje v některých položkách zásadní škrty v běžných výdajích ve srovnání s realitou roku 2008. Nejvíce postižená jsou divadla (pokles o 13,5 mil. Kč, tj. o 16% rozpočtu předchozího roku), navyšovaní kapacity mateřských škol (15 mil. Kč, 100%), odpadové hospodářství (14,5 mil. Kč, 20%), správa a údržba komunikací (celkem 30 mil. Kč, 31%), správa veřejné zeleně (6,3 mil. Kč, 31%), opravy a údržba bytů (3 mil Kč, 100%) a další, ačkoli ve většině jiných položek byly výdaje zachovány nebo navýšeny. Podle opozičních zastupitelů se jedná se o nepřijatelné krácení rozpočtu v oblastech, které mají přímý vliv na kvalitu života obyvatel našeho města. Více zde

Bod č. 6 Zadání 38. změny územního plánu města Liberce
Vládnoucí koalice včele s ODS se již poněkolikáté snaží prosadit tuto změnu územního plánu. Jedná se o změnu č. 38, která byla zastupitelstvem v červnu zamítnuta, odůvodnění její znovunastolení, je prý důkladné prozkoumání přes letní prázdniny, zajímavé je, že je tomu až po volbách.

Nicméně v této změně chce radniční koalice změnit územní plán nejen u městských pozemků, ale i u pozemků, které město směnilo v skandálním případu ohledně směny několika milionového majetku za restauraci Mošner. Vládnoucí koalice zkoušela tuto změnit prosadit i po volbách, nevyšlo to, tak si zřejmě zkouší nadělit dárek pod stromeček. Více zde

Bod č.9 Převod pozemků a inženýrských sítí ve Vesci
Firma Sportovní areál Ještěd, o jejichž aktivitách a členech představenstva jsme Vás informovali, je dlužná městu Liberec. Proto na něj převádí pozemky a inženýrské sítě ve Vesci ve výši cca 9, 5 milinů korun. Více zde

Bod č. 16 a 17 Schválení konceptu Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice
Zastupitelstvo bude schvalovat plán na regeneraci rochlického sídliště, který má být financován z prostředků Evropské unie. Ze stejného zdroje má být financována „revitalizace Lidových sadů, která ale u místních obyvatel narazila na tvrdý odpor.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Reagujeme na prosby a stížnosti občanů, kteří jsou přesvědčeni, že podklady pro každé příští jednání zastupitelstva nejsou na stránkách města dostatečně transparentně prezentovány. I
Reagujeme na prosby a stížnosti občanů, kteří jsou přesvědčeni, že podklady pro každé příští jednání zastupitelstva nejsou na stránkách města dostatečně transparentně prezentovány. Každý
Reagujeme na prosby a stížnosti občanů, kteří jsou přesvědčeni, že podklady pro každé příští jednání zastupitelstva nejsou na stránkách města dostatečně transparentně prezentovány. Každý