3. Listopad, 2008

V sobotním vydání liberecké Mladé Fronty Dnes vyšel článek, ve kterém současný tiskový mluvčí ZOO Liberec Ivan Langr vyzval na „souboj“ formou veřejné debaty předsedkyni občanského sdružení Staré město Liberec, paní Alenu Dvořáčkovou. Stalo se tak, na liberecké poměry, velmi nevybíravou a útočnou formou (zde). Možná, že za všemi těmi útoky na osobu paní…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.