26. Listopad, 2009

Sdružení Čmelák – Společnost přátel přírody, o.s. navrhuje vyřazení z privatizačního procesu několik pozemků, které vedení města Liberce předkládá libereckým zastupitelům ke schválení jejich prodeje soukromým zájemcům. Zároveň navrhujeme jejich zařazení na seznam neprivatezovatelných pozemků a vypracování návrhů na jejich rekultivaci….