26. Listopad, 2009

Sdružení Čmelák – Společnost přátel přírody, o.s. navrhuje vyřazení z privatizačního procesu několik pozemků, které vedení města Liberce předkládá libereckým zastupitelům ke schválení jejich prodeje soukromým zájemcům. Zároveň navrhujeme jejich zařazení na seznam neprivatezovatelných pozemků a vypracování návrhů na jejich rekultivaci….
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.