27. Listopad, 2009

Dne 2.9. 2009, na prvním letošním zářijovém zasedání zastupitelstva města Liberce, předložilo vedení města jménem primátora Jiřího Kittnera usnesení, jehož záměrem byl prodej bývalého Domu s pečovatelskou službou v libereckých Pavlovicích s desítkami bytů. Celý prodej byl od začátku silně kritizován pro jeho svou nevýhodnost, nápadná byla nízká cena za objekt i způsob privatizace…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.