Polemika v libereckém tisku o (nejen) prodeji panelového domu v Šimáčkově ulici.

Mnozí z Vás, našich čtenářů, zajisté zaregistrovali vcelku ostrou polemiku mezi vedením města Liberce, prezentované primátorem Kittnerem a naším sdružením. Týkala se naší kritiky prodeje bývalého domu s pečovatelskou službou v Šimáčkově ulici, který proběhl letos v září. Jelikož záležitost nabrala vcelku rychlý, padala ostrá slova, včetně rozhodnutí rady města, podat na naše sdružení žalobu, rozhodli jsme se, alespoň část aktuální polemiky, která se odehrála na stránkách liberecké MF Dnes, soustředit našich stránkách.

Jako první uvádíme glosu známého libereckého spisovatele i odvážného novináře, Jana Šebelky.

O skokanech v ODS i o tom, jak Liberec drží krok s módou

Barbora Tachecí položila ve středečním rozhovoru vMF DNES předsedovi ODS Mirku Topolánkovi otázku: „Který z těch hejtmanů (mluvilo se o minulých krajských vládách) vám nadělal největší paseku?“
Odpověď zněla: „Skokan doskákal v ODS, toho jsem pokládal za ne úplně způsobilého.“

Kdo neví, kdo je doskákaný Skokan, pak to byl předchozí hejtman Libereckého kraje a křestním jménem se zove Petr. Zajímavé je na této nenápadné větičce hned několik věcí. Například, že stejný Mirek Topolánek po sjezdu jejich strany označil Skokanova soupeře v krajských volbách, Radima Ziku, za jednoho ze svých tří možných nástupců. Nevím, jestli to je jen srážka myšlenek vyslaných nazdařbůh do éteru, které do sebe náhodně narazily, ale o něčem to vypovídá.

ODS si byla na Liberecku jistá v krajských volbách svým vítězstvím natolik, že si do čela krajské kandidátky postavila svého člověka. Řeč je o Zikovi, který je celý svůj profesněpolitický život podporován svým ochráncem, předsedou Senátu ČR Přemyslem Sobotkou. Jejich strana nebrala při tvorbě kandidátky zřejmě v potaz, že Petr Skokan se v čele kraje pohyboval docela suverénně, byl viděn, přičemž se do záře reflektorů, na rozdíl od Radima Ziky, necpal. Vzpomeňme jen jeho megabillboardy po celém Liberci, které byly dvakrát větší než dovolovala vyhláška. ODS vsadila na špatného koně.

A nebyl to Skokan, kdo doskákal, ale jejich partaj. Radim Zika z toho vyšel vítězně, neb se hned poté stal, zřejmě díky svým úžasným manažerským schopnostem, ředitelem Pozemkového fondu ČR s dvakrát vyšším platem, než by měl jako hejtman.

Tolik úvah nad dvěma výroky Mirka Topolánka. Co se z nich dá vypozorovat? Těžko říci, snad jen, že také uvnitř ODS jsou kluci, co spolu mluví, a ti ostatní skokanové.

V jedné poznámce jsem se nedávno zmínil o tom, že Liberecký kraj nic nedělá pro rozvoj zaostalého Frýdlantska, že někteří radní ani nevědí, kde leží. Poté vydal radní Martin Sepp tiskové prohlášení, kde uvedl: „V souvislosti s výstupy některých médií o údajném opomíjení Frýdlantska současným vedením kraje si dovoluji oponovat fakty. Pečlivě jsem fakta nastudoval a dozvěděl jsem se, že tam byla rekonstruována silnice Černousy – státní hranice, že se kraj snaží (!) o celoroční zprovoznění silnice kolem Souše a že mezi Libercem a Frýdlantem jezdí o tři vlaky víc.“ Tečka, všechno. Nebudu jednotlivé položky rozebírat, snad mě napadá otázka, jestli je možné vyprojektovat silnici, sehnat na ni peníze a opravit ji za jeden rok, co ČSSD kraji vládne.
Tuším, že se tomu říká chlubení se cizím peřím. Nicméně, kdybych byl obyvatel chudého Frýdlantska, začal bych se z vděčnosti ke kraji modlit.

Liberecká radnice podává žalobu na občanské sdružení Čmelák. Důvodem je prý článek, který vyšel na webu této organizace. O co jde?

Město, buďme ale v tomto punktu přesní, zastupitelé, odsouhlasili, že prodají bývalý Dům s pečovatelskou službou v Pavlovicích jedinému zájemci za 26,5 milionu korun, který hned začal 64 bytů prodávat za přibližně dvojnásobnou cenu, než koupil.

Čmelákovi se nelíbilo, že město (rozuměj zastupitelé) špatně hospodaří. A co na to město? „Uvedený článek závažným a zvlášť hrubým způsobem opakovaně neoprávněně zasáhl do dobré pověsti města, neboť skutečnosti uvedené v textu jsou lživé a v rozporu se skutečným pravdivým průběhem událostí,“ řekl mluvčí města Martin Korycha.

Město bude žádat omluvný dopis zastupitelstvu, uveřejnění omluvy v tisku a úhradu soudních nákladů. Opozice se na soud těší, protože tvrdí, že kde není dobrá pověst, lze ji jen těžko poškodit. Nicméně na celém sporu, který nakonec rozhodnou právníci, je úsměvná jedna podobnost. Když se jeden můj kolega zeptal primátora na oficiální tiskové konferenci města, co říká tomu, že Čmelák chce na zastupitele města podat trestní oznámení kvůli nehospodárnému prodeji 64 bytů, odpověděl primátor Kittner cosi v tom smyslu, že podávat trestní oznámení je teď móda. Je radost vidět, že s ní drží krok i liberecká radnice.

autor: Jan Šebelka, MF Dnes, 5.12.2009

Na glosu Jana Šebelky odpověděl primátor Jiří Kittner, který se snažil kroky vedení radnice. obhájit jako správné, čestné a jediné možné řešení.

Zvolili jsme čestné řešení, tedy žalobu

Dovoluji si reagovat článek, ve kterém se mimo jiné zmiňujete o tom, že liberecká radnice podává žalobu na občanské sdružení Čmelák za článek na webu této organizace (autor reaguje na glosář Jana Šebelky ze soboty 5. prosince – pozn. red.)

Chápu sice, že článek měl být veden v „lehčím tónu“, ale protože se v něm dopouštíte několika nepřesností a v závěru klasicky „po novinářsku“ mícháte „hrušky s jabkama“, tak ani ta pointa moc nevyšla. Ale konkrétně:

1) Neuvádíte podstatu skutku, za který město občanské sdružení žaluje – že totiž toto sdružení na svém politickém webu uvedlo, že město prodalo dům bez řádného výběrového řízení. To ale není pravda – výběrové řízení proběhlo přesně dle zákonných regulí. V tomto tedy spočívá pochybení, kterého se autor článku, za který nese toto sdružení plnou odpovědnost, dopustil. Není pravda, že město podává žalobu proto, že pan Tauchman mluví o špatném hospodaření. Tím zásadně posouváte celý případ na jinou rovinu a měníte faktickou rovinu celého případu a také zmiňované žaloby.

2) Opět připomínám, že by možná bylo dobré seznámit se s celou historií tohoto prodeje, včetně zápisů z projednávání na zastupitelstvu, ty jsou totiž opravdu docela zajímavé a s jejich znalostí byste potom určitě nepodléhal některým „bludům“, kterými veřejnost krmí naši opoziční úhlavní přátelé, například ten o tom, jak chtěli dům prodávat po bytových jednotkách (žádný takový návrh nikdy nepodali), nebo ten o tom, že chtěli prodat dům „důvěryhodnějšímu“ zájemci s vyšší cenou, ale byli přehlasováni (nebylo koho v čem přehlasovávat, hlasovalo se jen o jediném, původním návrhu dle výsledků řádného VŘ, žádný jiný návrh nikdo nepodal). Kdybyste měl zájem, mohu vám také bylo, a nebyla to jen tradiční a ty, co alespoň trochu o věci něco vědí, už ani nepřekvapující neschopnost našich opozičníků alespoň zformulovat, připravit a podat protinávrh k usnesení. Ostatně když je toto téma vaším oblíbeným, proč se nezaměříte na to, proč opoziční zastupitelé nepředložili jiný návrh k hlasování? Proč jakožto investigativní novinář nepátráte po tom, kde se vzal muž z Příbrami, který se poprvé objevil právě na zastupitelstvu, aby zde vyvolal dojem „druhého zájemce“?

3) A ta pointa a pověstné „hrušky a jabka“? Předně a jen na okraj, móda je přeci pro všechny, a tak nevidím jedinný důvod, proč bych neměl s módou držet krok i já, ale to není podstatné. Podstatný je fakt, že mezi tím podat na někoho žalobu a podat trestní oznámení je dost významný rozdíl. Když pominu právní rovinu, tak především v tom, že žalobu musí podat někdo na někoho, tedy neanonymně a konkrétně, musí nést riziko prohry, případně odvetných kroků žalovaného, a nemá se za koho schovat, kdežto trestní oznámení podávají zbabělci, většinou anonymně, nebo prostřednictvím „pana Nováka“ a zásadně na neznámého pachatele, právě proto, že jsou zbabělci a výše zmíněných rizik se bojí, chtějí jen beztrestně škodit. Sdružení Čmelák, v čele se svým představitelem, podle mně známých informací a přiznávám, že tak je zase nemonitoruji, abych věděl o každém jejich kroku, mohu se tedy mýlit, dosud nenašlo odvahu na to podat žalobu a čelit tak soudnímu řízení se vším, co k němu patří. Jejich aktivity se na tomto poli omezují výhradně na zbabělá trestní oznámení na neznámého pachatele, která pro ně jsou bezpečná, protože v nich přece oni prohrát nemohou

Účel je splněn, dostalo se jim mediální slávy Účel je vždy splněn, uškodí, získají trochu té mediální slávy, a když je to pak jako nedůvodné odloženo (mimochodem zatím vždy), tak už to nikoho moc nezajímá, mnohdy se to ani nikdo nedoví

My jsme se rozhodli pro čestné řešení v podobě žaloby.

Proto se domnívám, že ani vaše pointa není ve své podstatě na místě. A nebo možná naopak je, protože dostává úplně jiný význam. Jen nevím zda takový, jaký byl autorovým, tedy vaším, záměrem.

autor: Jiří Kittner, primátor města Liberce, MF Dnes 12.12.2009

Za naše sdružení, obhajující náš postup, nejen v případě prodeje panelového domu, odpověděl panu primátorovi, předseda občanského sdružení, Jna Korytář.

Sledujeme liberecké kauzy a to leckomu není příjemné

Reaguji na avizovanou žalobu a některá tvrzení primátora města Liberce (autor má na mysli text Jiřího Kittnera, Zvolili jsme čestné řešení, tedy žalobu, MF DNES, Liberecký kraj, 12. prosince – pozn. red.)

Na úvod chci připomenout, že více než devadesát procent činnosti naší organizace zabírá praktická ochrana přírody a ekologická výchova, a já se těším na den, kdy to bude procent sto.

To, že se věnujeme protikorupčním aktivitám, není totiž způsobeno tím, že bychom neměli co dělat, ale tím, že jsme měli v minulých letech možnost zblízka poznat, jak se v Liberci rozdělovali dotace na ekologické projekty a postupně jsme se začali seznamovat i s „chobotnicí“, která získala rozhodující vliv na využívání městského rozpočtu, prodeje pozemků a uzavírání různých smluv, jejichž výsledkem je např. úbytek zeleně v centru našeho města. To, že se v poslední době vystupňovaly útoky proti naší organizaci, včetně podání žaloby ze strany vedení města za poškození jeho dobré pověsti, mne nepřekvapuje.
Chápu, že to, že jsme na radnici finančně nezávislí a zároveň se dlouhodobě věnujeme sledování vybraných kauz a nebojíme se naše názory veřejně prezentovat, není leckomu příjemné, a proto se hledá způsob, jak náš vliv pokud možno eliminovat…

Žaloba města přitom není první – před rokem na nás žalobu podala také Investorsko-inženýrská a. s., která nás v souvislosti s naší kritikou pro město nevýhodného prodeje pozemků v obchodně-průmyslové zóně Sever žaluje o více než jeden milion korun za údajně způsobenou škodu.
Tato firma přitom jen za přípravu nikdy nerealizovaných projektů megaškoly v Lidových sadech a tzv.
Regiotramu získala z rozpočtu města a kraje desítky milionů korun.

Pan primátor ve svém článku tvrdí, že trestní oznámení podávají zbabělci, většinou anonymně, nebo prostřednictvím pana Nováka.

Možná se mýlím, ale takových „zbabělců“, jako jsme my, kteří jsou ochotni v případě potřeby jít do přímého střetu s vedením města, v Liberci moc není. Naopak, mnoho lidí má stejně jako za minulého režimu i nyní strach, zejména z existenčních důvodů, veřejně o těchto problémech a o svých názorech otevřeně mluvit.

Naše sdružení podalo dosud pouze dvě trestní oznámení, obě jsme podali veřejně a obě v souvislosti s nedávno konaným mistrovstvím světa v lyžování.
Trestní oznámení jsme podávali mimo jiné proto, že státní zastupitelství a policie mají nesrovnatelně lepší možnosti než my, jak získat další informace, důkazy a podklady. Jedno oznámení se týkalo nevýhodných prodejů a směn původně městských nemovitostí a druhé přímo pana Kittnera, který podepsal smlouvu, ve které přislíbil zajištění změny územního plánu zvyšující hodnotu soukromých pozemků pod pokutou 900 tisíc korun, což je ovšem pouze v kompetenci zastupitelstva, nemluvě o tom, že slibovat někomu zajištění změny územního plánu pod hrozbou pokuty pro město je dosti problematické.

Trestní oznámení ve věci nevýhodného prodeje domu v Šimáčkově ulici dosud podáno není, neboť nejsou k dispozici všechna relevantní fakta.

Je pravda, že na webu nasliberec.
cz jsme původně uvedli, že prodej domu v Šimáčkově ulici proběhl bez výběrového řízení, ovšem tuto chybu jsme sami napravili dávno před podáním žaloby. Pan primátor říká, že výběrové řízení proběhlo přesně dle zákonných regulí.

Ano, oznámení viselo 14 dní na úřední desce a v termínu se přihlásil jeden zájemce. Podobným způsobem ale v Liberci probíhala roky „dle zákonných regulí“ např. i výběrová řízení na tisk radničního zpravodaje, která opakovaně vyhrávala tiskárna Geoprint s cenou, která byla roky cca o 100% předražená vůči obvyklým cenám místních tiskáren, což každoročně ještě nedávno znamenalo cca jeden milion ročně v neprospěch města.

Ačkoliv jsou korupce a s ní spojený klientelismus vnímány veřejností jako jedny z největších problémů naší společnosti a veřejné rozpočty díky nim přicházejí o miliardy korun, absolutní většina politiků a politických stran s ní bojuje jen verbálně, naoko, nebo je přímo popírá jako výmysl pár aktivistů a novinářů. Dokud se tento stav nezmění, bude se této oblasti věnovat i sdružení Čmelák.
Vzrůstající podpora veřejnosti nám ukazuje, že jdeme správnou cestou.

autor: Jan Korytář, předseda o.s. Čmelák a městský zastupitel, MF Dnes 19.12.2009

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
V areálu bývalých Libereckých výstavních trhů (LVT) již deset let funguje Technické muzeum Liberec. Nyní zde má ale vzniknout výstavba bytových domů a lidé
Stavební společnost Brex byla dlouhé roky významným hráčem v regionu. Dostávala poměrně velké procento zakázek a její vlastníci měli blízko k politikům, zejména k
Letošní Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm proběhne v Liberci od 7. do 12. května. Jako každý rok se v jeho soutěžním programu představí to
Fungování kontroverzního parkovacího domu u krajského úřadu, kde jedno stání vyšlo na více jak milion korun, ukazuje, že dotace 84 milionů, kterou na něj