18. Únor, 2010

Významná nadace Open Society Fund Praha v rámci mimořádného grantového kola s tématem „Zapojení občanské společnosti do zlepšování politické kultury v ČR“, podpořila částkou 600 000 Kč protikorupční projekt liberecké neziskové organizace ČMELÁK-Společnost přátel přírody s názvem „Společně a promyšleně proti korupci – liberecká protikorupční koalice“….
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.