nášLiberec

Search

NADACE OSF PODPOŘILA PROTIKORUPČNÍ PROJEKT ČMELÁKA – SPP ČÁSTKOU 600.000 Kč

Významná nadace Open Society Fund Praha v rámci mimořádného grantového kola s tématem „Zapojení občanské společnosti do zlepšování politické kultury v ČR“, podpořila částkou 600 000 Kč protikorupční projekt liberecké neziskové organizace ČMELÁK-Společnost přátel přírody s názvem „Společně a promyšleně proti korupci – liberecká protikorupční koalice“.

Nadace Open Society Fund Praha (OSF) dlouhodobě podporuje aktivity směřující k budování právního státu, ochraně lidských práv, rozvoji občanského sektoru či k vzdělávání a mezinárodní spolupráci. Mezi její partnery patří organizace zaměřené na boj proti korupci, posilování transparentnosti veřejné správy a obhajobu veřejného zájmu, rovné příležitosti žen a mužů a zvyšování politické participace žen.

Robert Basch, výkonný ředitel OSF k podpoře projektu řekl: „Projekt liberecké organizace Čmelák jsme podpořili jelikož obsahuje zajímavé a inovativní prvky pro boj s korupcí a klientelismem na místní a regionální úrovni. Zároveň s touto organizací máme velmi dobré zkušenosti a jejich práci dlouhodobě sledujeme. Podobných organizací by v ČR bylo potřeba mnohem více. Veřejnost si bohužel málo uvědomuje jejich potřebnost v rámci demokraticky fungující společnosti.“

Čmelák se protikorupčním aktivitám věnuje od roku 2006 a je jedinou regionální organizací v ČR, která se tímto problémem dlouhodobě a systematicky zabývá, vedle organizací celostátních, jako jsou např. Oživení či Transparency International.

Jan Korytář, vedoucí organizace, k tomu říká: „Čmelák je v Liberci jedinou relevantní silou, která se systematicky zabývá protikorupčními aktivitami. Mimo jiné i proto, že jsou často spojeny s problematikou životního prostředí. Hlavním problémem boje proti korupci v ČR přitom není nedostatek zákonů, ale spíše nedostatek politické vůle a s tím související nedostatek peněz na účinný boj proti korupci. Proto si velmi vážíme podpory ze strany OSF.“

Peníze investované do boje proti korupci se přitom rychle vracejí – je to výhodná investice. Jen finanční úspora v jedné jediné odhalené kauze – předraženém vydávání radničního zpravodaje v roce 2008 ročně městu Liberec ušetří cca 1 mil Kč. To je více, než kolik nás tyto aktivity ročně stojí. Podporu ovšem pro ně získáváme mimo Liberec, z fondů EU či zahraničních nadací.

Hlavním cílem tohoto projektu je zmenšit prostor pro korupční a klientelistické praktiky v našem městě a vytvořit prostředí pro aktivní účast občanů na rozhodování o jeho rozvoji. Chceme spojit úsilí aktivistů, občanů, jednotlivých politiků, ale i firem, kterým vadí korupčně-klientelistická atmosféra a praktiky v Liberci za účelem prosazení ucelené protikorupční strategie, která bude předložena nově zvolenému zastupitelstvu po podzimních komunálních volbách. Projekt bude otevřen všem zájemcům napříč politickým spektrem.

Zuzana Tachovská ze Čmeláka k tomu dodává: „Jednotlivé nesystematické kroky v boji s korupcí příliš nepomohou, proto chceme připravit spolu s Oživení a TI ucelenou protikorupční strategii pro naše město. Chceme také na konkrétních případech ukazovat, jak město zbytečně a nevýhodně přichází o peníze, pozemky či jiné nemovitosti a kdo je za to zodpovědný neboť tyto zdroje pak chybí na jiné pro město a jeho obyvatele důležité projekty.“

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
V areálu bývalých Libereckých výstavních trhů (LVT) již deset let funguje Technické muzeum Liberec. Nyní zde má ale vzniknout výstavba bytových domů a lidé
Stavební společnost Brex byla dlouhé roky významným hráčem v regionu. Dostávala poměrně velké procento zakázek a její vlastníci měli blízko k politikům, zejména k
Letošní Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm proběhne v Liberci od 7. do 12. května. Jako každý rok se v jeho soutěžním programu představí to
Fungování kontroverzního parkovacího domu u krajského úřadu, kde jedno stání vyšlo na více jak milion korun, ukazuje, že dotace 84 milionů, kterou na něj