NADACE OSF PODPOŘILA PROTIKORUPČNÍ PROJEKT ČMELÁKA – SPP ČÁSTKOU 600.000 Kč

Významná nadace Open Society Fund Praha v rámci mimořádného grantového kola s tématem „Zapojení občanské společnosti do zlepšování politické kultury v ČR“, podpořila částkou 600 000 Kč protikorupční projekt liberecké neziskové organizace ČMELÁK-Společnost přátel přírody s názvem „Společně a promyšleně proti korupci – liberecká protikorupční koalice“.

Nadace Open Society Fund Praha (OSF) dlouhodobě podporuje aktivity směřující k budování právního státu, ochraně lidských práv, rozvoji občanského sektoru či k vzdělávání a mezinárodní spolupráci. Mezi její partnery patří organizace zaměřené na boj proti korupci, posilování transparentnosti veřejné správy a obhajobu veřejného zájmu, rovné příležitosti žen a mužů a zvyšování politické participace žen.

Robert Basch, výkonný ředitel OSF k podpoře projektu řekl: „Projekt liberecké organizace Čmelák jsme podpořili jelikož obsahuje zajímavé a inovativní prvky pro boj s korupcí a klientelismem na místní a regionální úrovni. Zároveň s touto organizací máme velmi dobré zkušenosti a jejich práci dlouhodobě sledujeme. Podobných organizací by v ČR bylo potřeba mnohem více. Veřejnost si bohužel málo uvědomuje jejich potřebnost v rámci demokraticky fungující společnosti.“

Čmelák se protikorupčním aktivitám věnuje od roku 2006 a je jedinou regionální organizací v ČR, která se tímto problémem dlouhodobě a systematicky zabývá, vedle organizací celostátních, jako jsou např. Oživení či Transparency International.

Jan Korytář, vedoucí organizace, k tomu říká: „Čmelák je v Liberci jedinou relevantní silou, která se systematicky zabývá protikorupčními aktivitami. Mimo jiné i proto, že jsou často spojeny s problematikou životního prostředí. Hlavním problémem boje proti korupci v ČR přitom není nedostatek zákonů, ale spíše nedostatek politické vůle a s tím související nedostatek peněz na účinný boj proti korupci. Proto si velmi vážíme podpory ze strany OSF.“

Peníze investované do boje proti korupci se přitom rychle vracejí – je to výhodná investice. Jen finanční úspora v jedné jediné odhalené kauze – předraženém vydávání radničního zpravodaje v roce 2008 ročně městu Liberec ušetří cca 1 mil Kč. To je více, než kolik nás tyto aktivity ročně stojí. Podporu ovšem pro ně získáváme mimo Liberec, z fondů EU či zahraničních nadací.

Hlavním cílem tohoto projektu je zmenšit prostor pro korupční a klientelistické praktiky v našem městě a vytvořit prostředí pro aktivní účast občanů na rozhodování o jeho rozvoji. Chceme spojit úsilí aktivistů, občanů, jednotlivých politiků, ale i firem, kterým vadí korupčně-klientelistická atmosféra a praktiky v Liberci za účelem prosazení ucelené protikorupční strategie, která bude předložena nově zvolenému zastupitelstvu po podzimních komunálních volbách. Projekt bude otevřen všem zájemcům napříč politickým spektrem.

Zuzana Tachovská ze Čmeláka k tomu dodává: „Jednotlivé nesystematické kroky v boji s korupcí příliš nepomohou, proto chceme připravit spolu s Oživení a TI ucelenou protikorupční strategii pro naše město. Chceme také na konkrétních případech ukazovat, jak město zbytečně a nevýhodně přichází o peníze, pozemky či jiné nemovitosti a kdo je za to zodpovědný neboť tyto zdroje pak chybí na jiné pro město a jeho obyvatele důležité projekty.“

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Poslední lednový den se v Naivním divadle mohou diváci těšit na speciální večer, který je věnován kulatému výročí založení Studia Ypsilon v Liberci. V
Náš Liberec již dlouhou dobu upozorňuje na skutečnost, jakým způsobem vedení Libereckého kraje využívá veřejných prostředků pro svou prezentaci. Minulý týden to potvrdila Rada
Pořad Nedej se! zaujala situace kolem sjezdovek na Ještědu. Společnost Tatry mountains resort slovenského miliardáře a oligarchy Igora Rattaje původně slíbila, že po vykácení
Po prohraném referendu v Horní Řasnici na Frýdlantsku se rozhodla firma WEB Větrná energie uspořádat veřejnou besedu s lidmi v sousední Dolní Řasnici, kde plánuje vybudovat pět
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.