Rada města zrušila zadávací řízení na revitalizaci Soukenného náměstí

Rada města dne 29. 9. 2010 schválila výsledek otevřeného zadávacího řízení na výše uvedenou zakázku, jejímž vítězem se stala společnost Syner, s. r. o. V průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v tomto řízení pokračoval, a proto zadavatel navrhl toto zadávací řízení zrušit.

Hlavním důvodem je dle nového vedení města skutečnost, že město coby zadavatel nemá dostatek finančních prostředků na realizaci uvedené veřejné zakázky, a to z důvodu zatím neschváleného rozpočtu města na rok 2011. Tím není zajištěno financování této akce v příštím roce.

Dalším podstatným důvodem je snaha nového vedení města řešit koncepčně a koordinovaně rekonstrukce libereckých náměstí. Kromě Soukenného náměstí se jedná mimo jiné také o Nerudovo, Papírové, Sokolovské a Malé náměstí.

Se společností Multi Veste Czech Republic 9, která poskytla finanční dar ve výši 3 miliony korun, bude město i nadále jednat o možném prodloužení smlouvy a cílem bude se na případné spolupráci domluvit.

Primátor města Jan Korytář k celé záležitosti dodává:

„Tento postup bych navrhoval i v tom případě, kdyby soutěž vyhrála jiná firma. Důvodem je již zmíněný nedostatek financí města a současně neujasněná koncepce ve věci revitalizace libereckých náměstí. Problematika je spojena s avizovaným záměrem vytvořit pozici hlavního architekta, a proto v této chvíli nechce vedení města výrazný zásah do podoby centra realizovat a vzhledem k finanční situaci ani nemůže.“

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Liberečanům budou ve veřejném prostoru sloužit nové lavičky. Město jich zatím nakoupilo dvacet a již se instalují v ulicích. Milá pozornost ostře kontrastuje s
Liberečtí radní projednali návrh Výboru pro kulturu a cestovní ruch na udělení šesti Medailí města Liberce v roce 2024. Návrh budou nyní schvalovat liberečtí
„Nemuseli jsme jen sedět a poslouchat nudné kecy, dozvěděli jsme se důležité věci zajímavým způsobem. Čekala jsem, že se unudím k smrti, ale fakt mě to
Obě jizerská města, která spojuje jedna řeka, mají další společnou věc: jejich radnice jsou nově prohlášeny národními kulturními památkami. Radnice v Liberci i Jablonci