Rada města zrušila zadávací řízení na revitalizaci Soukenného náměstí

Rada města dne 29. 9. 2010 schválila výsledek otevřeného zadávacího řízení na výše uvedenou zakázku, jejímž vítězem se stala společnost Syner, s. r. o. V průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v tomto řízení pokračoval, a proto zadavatel navrhl toto zadávací řízení zrušit.

Hlavním důvodem je dle nového vedení města skutečnost, že město coby zadavatel nemá dostatek finančních prostředků na realizaci uvedené veřejné zakázky, a to z důvodu zatím neschváleného rozpočtu města na rok 2011. Tím není zajištěno financování této akce v příštím roce.

Dalším podstatným důvodem je snaha nového vedení města řešit koncepčně a koordinovaně rekonstrukce libereckých náměstí. Kromě Soukenného náměstí se jedná mimo jiné také o Nerudovo, Papírové, Sokolovské a Malé náměstí.

Se společností Multi Veste Czech Republic 9, která poskytla finanční dar ve výši 3 miliony korun, bude město i nadále jednat o možném prodloužení smlouvy a cílem bude se na případné spolupráci domluvit.

Primátor města Jan Korytář k celé záležitosti dodává:

„Tento postup bych navrhoval i v tom případě, kdyby soutěž vyhrála jiná firma. Důvodem je již zmíněný nedostatek financí města a současně neujasněná koncepce ve věci revitalizace libereckých náměstí. Problematika je spojena s avizovaným záměrem vytvořit pozici hlavního architekta, a proto v této chvíli nechce vedení města výrazný zásah do podoby centra realizovat a vzhledem k finanční situaci ani nemůže.“

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Pořad Nedej se! zaujala situace kolem sjezdovek na Ještědu. Společnost Tatry mountains resort slovenského miliardáře a oligarchy Igora Rattaje původně slíbila, že po vykácení
Po prohraném referendu v Horní Řasnici na Frýdlantsku se rozhodla firma WEB Větrná energie uspořádat veřejnou besedu s lidmi v sousední Dolní Řasnici, kde plánuje vybudovat pět
Navržená vyhláška o dani z nemovitosti přinese mnoha občanům vyšší, než proklamované zdvojnásobení plateb. Vedení města nenavrhuje jen stanovení tzv. místního koeficientu na 2,
Na včerejším setkání s věřiteli, které na jejich výzvu uspořádalo nové vedení liberecké radnice, padl návrh, že město zaplatí zhruba třetinu z dluhu cca