Rada města zrušila zadávací řízení na revitalizaci Soukenného náměstí

Rada města dne 29. 9. 2010 schválila výsledek otevřeného zadávacího řízení na výše uvedenou zakázku, jejímž vítězem se stala společnost Syner, s. r. o. V průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v tomto řízení pokračoval, a proto zadavatel navrhl toto zadávací řízení zrušit.

Hlavním důvodem je dle nového vedení města skutečnost, že město coby zadavatel nemá dostatek finančních prostředků na realizaci uvedené veřejné zakázky, a to z důvodu zatím neschváleného rozpočtu města na rok 2011. Tím není zajištěno financování této akce v příštím roce.

Dalším podstatným důvodem je snaha nového vedení města řešit koncepčně a koordinovaně rekonstrukce libereckých náměstí. Kromě Soukenného náměstí se jedná mimo jiné také o Nerudovo, Papírové, Sokolovské a Malé náměstí.

Se společností Multi Veste Czech Republic 9, která poskytla finanční dar ve výši 3 miliony korun, bude město i nadále jednat o možném prodloužení smlouvy a cílem bude se na případné spolupráci domluvit.

Primátor města Jan Korytář k celé záležitosti dodává:

„Tento postup bych navrhoval i v tom případě, kdyby soutěž vyhrála jiná firma. Důvodem je již zmíněný nedostatek financí města a současně neujasněná koncepce ve věci revitalizace libereckých náměstí. Problematika je spojena s avizovaným záměrem vytvořit pozici hlavního architekta, a proto v této chvíli nechce vedení města výrazný zásah do podoby centra realizovat a vzhledem k finanční situaci ani nemůže.“

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Letošní Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm proběhne v Liberci od 7. do 12. května. Jako každý rok se v jeho soutěžním programu představí to
Fungování kontroverzního parkovacího domu u krajského úřadu, kde jedno stání vyšlo na více jak milion korun, ukazuje, že dotace 84 milionů, kterou na něj
Lesopark v Fibichově ulici v posledních letech prošel nákladnou úpravou, která z neudržovaného místa vytvořila zajímavou přírodní stezku plnou tůní. Naši čtenáři ale upozorňují
Liberečanům budou ve veřejném prostoru sloužit nové lavičky. Město jich zatím nakoupilo dvacet a již se instalují v ulicích. Milá pozornost ostře kontrastuje s
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.