Odpověď ředitelce Genus TV na její „seznam faktických chyb“

Nebývá zvykem, abychom zde reagovali na komentáře pod článkem, ale dnes jsme nuceni udělat výjimku. Obsáhlý komentář nám zaslala ředitelka Genus TV, Alena Roubalová, kde autora článku „Syner zostřuje svůj mediální boj“ a zároveň i autora těchto řádků, obvinila z toho, že se dopustil celkem osmi faktických v jednom článku.

Následný text tedy přinese výtky Aleny Roubalové i odpovědi na ně, které její námitky upřesňují, vyvrací, ale zároveň i omlouvají prvotní nepřesnosti.

Nejprve je zde text ředitelky Genus TV Aleny Roubalové:

Oprava nepravdivých údajů:

Vezmu to popořádku, aby se čtenář vyznal. Opravuji pouze fakta, ideologické konstrukce, polopravdy, mýty ani nesmysly se bohužel opravit nedají:

  1. Petr Myška je stále statutárním zástupcem GENUS Plus, s.r.o. a členem Dozorčí rady GENUS TV a.s.
  2. Alena Roubalová není vedoucí zpravodajství TV Genus, nýbrž ředitelkou a členkou představenstva GENUS TV a.s. a jednatelkou GENUS Plus, s.r.o. Jako statutární zástupce vydavatele a provozovatele televizního vysílání a internetového zpravodajství nemůže zamezovat svobodě slova autorů, kteří pro společnosti v jakémkoli režimu pracují. Tím by popírala jejich ústavní právo.
  3. Měsíčník Liberecký kraj (MLK) vychází v nákladu 186 tisíc výtisků a jeho čtenost není měřena žádnou objektivní standardní metodou. Není tudíž možné tvrdit, že je, cit.: „málokým čtený“.
  4. Design internetové verze MLK zůstal stejný od roku 2005, kdy ji na základě vítězství ve veřejné soutěži začala realizovat společnost GENUS TV a.s. a činí tak dosud. Zadavatel – Liberecký kraj, nikdy požadavek na modernizaci nevznesl.
  5. Liberecký kraj neplatí za realizaci MLK a televizního informačního pořadu 5 miliónů ročně. Zveřejnit správnou sumu mi zakazují příslušné smlouvy.
  6. Liberecká radnice nikdy nedotovala Televizi Genus.
  7. Zdeněk Soudný nebyl přijat do redakce webového zpravodajství www.tydenvlk.cz. Je externím spolupracovníkem. Kdo se vyzná v redakčním prostředí, ví, jak zásadní je to rozdíl.
  8. Prima TV, resp. FTV Prima Holding a.s. je majoritním vlastníkem GENUS TV a.s. Ke svému většinovému majiteli se logicky hlásit musíme a činí nám to potěšení.

Osm faktických chyb. To není zrovna málo. Polemizovat by se dalo s celým vyzněním článku, ovšem to je při zaměření tohoto serveru mlácení prázdné slámy.

Pane Tauchmane, až mě budete příště žádat o informace pod záminkou, že chystáte přehled médií působících na Liberecku, vězte, že vás suše odkážu na Obchodní rejstřík. Kdybyste si ho přečetl hned, neudělal byste tolik (pro vás určitě nepodstatných), ovšem pro mě zásadních faktických chyb.

A zde jsou odpovědi na výtky ředitelky Genus TV, které sepsal Jaroslav Tauchman, redakce nasliberec.cz:

1)„Petr Myška je stále statutárním zástupcem GENUS Plus, s.r.o. a členem Dozorčí rady GENUS TV a.s.“

Že je pan Myška stále členem orgánů Genus TV i Genus Plus, samozřejmě vím. Formulace ve článku byla „Během doby ale prošli orgány Genusu i další známí liberečtí byznysmeni…“, mezi kterými byl jmenován i pan Myška. Nevím, kde tedy vidíte rozpor. Nepřipadalo mi důležité pro článek zabývat se osobou pana Myšky, proto jsem například ani neuvedl, že byl kandidátem ODS.

2) „Alena Roubalová není vedoucí zpravodajství TV Genus, nýbrž ředitelkou a členkou představenstva GENUS TV a.s. a jednatelkou GENUS Plus, s.r.o.“.

Pokud Vám vadí nebo považujete za nepřesné označení Vaší manažerské funkce souslovím „vedoucí zpravodajství“, tady se Vám tedy omlouvám. Jak jsem uvedl, vycházel jsem z Vaší vedoucí funkce i ze skutečnosti, že Vás považuji za profesně nejzkušenějšího člena společností kolem Genus TV. Nikde jsem nenaznačoval, že byste nějakým způsobem zasahovala do práce redaktorů, proto tuto Vaší výtku poněkud nechápu.

3) Měsíčník Liberecký kraj (MLK) vychází v nákladu 186 tisíc výtisků a jeho čtenost není měřena žádnou objektivní standardní metodou. Není tudíž možné tvrdit, že je, cit.: „málokým čtený“

Měsíčník Liberecký kraj (MLK) si i nadále dovoluji označit za „málo čtený“, svědčí o tom nejen způsob jeho provedení, výběr obsahu, ale i fakt, že informace v něm přinášené nenašly nijakou, mě známou, odezvu ve veřejnosti, potažmo v dalších médiích. Nicméně přiznávám jistou subjektivitu v mém hodnocení.

4) Design internetové verze MLK zůstal stejný od roku 2005, kdy ji na základě vítězství ve veřejné soutěži začala realizovat společnost GENUS TV a.s.

Design webové stránky MLK zastaralý a tristní je, vzhledem k tomu, kolik je na tuto činnost vydáváno z veřejných zdrojů milionů (poslední roky cca 4,5 milionu, do čehož je třeba zahrnout i tisk v nákladu 186 tisíc kusů). Ostatní čtenáři nechť si udělají vlastní úsudek zde.

5) Liberecký kraj neplatí za realizaci MLK a televizního informačního pořadu zhruba 5 miliónů ročně.

Vycházím z informací z veřejně přístupného rozpočtu Libereckého kraje i dotazu na příslušné oddělení Libereckého kraje. Kupříkladu na rok 2011 byla schválena dotace pro Genus na realizaci TV pořadu Týden v Libereckém kraji 500 000 Kč, na realizaci MLK 4 600 000, tedy 5 100 000 Kč. Na rok 2010 to byla částka téměř stejná, 5 128 000 Kč. Velice se Vám tedy za nepřesnost, že Liberecký kraj neplatí Genusu z veřejných peněz 5 milionů ročně, ale za poslední dvě léta například 5,1 nebo 5,128 milionu korun ročně, omlouvám.

6) Liberecká radnice nikdy nedotovala Televizi Genus.

Nepsal jsem o dotování, ale placení kanceláře bývalého primátora médiím. Otázku, nakolik je to etické, ponechávám stranou. Ale pravdou je, že Kancelář primátora Liberce Jiřího Kittnera, měla pravidelně vyčleněné peníze na „TV propagaci“. Za poslední dva roky to bylo např. 1,35 milionů Kč každý rok. Na základě informací získaných (podle zákona č.106/1999 Sb.) od Magistrátu města Liberce bylo vyplaceno Genusu za jeho služby v rozmezí let 2007 – 2010 celkem 2 983 000 Kč.

7) Zdeněk Soudný nebyl přijat do redakce webového zpravodajství www.tydenvlk.cz. Je externím spolupracovníkem.

PR poradce Jiřího Kittnera a spoluvydavatel Pravého zastupitele, Zdeněk Soudný, pravidelně publikuje v Týdnu v Libereckém kraji a jeho stati jsou opakovaně zveřejňovány na webových stránkách TV Genus. O tom, v jakém pracovním poměru píše pro obě redakce je, myslím, věc podružná, ale pokud to považujete za zásadní faktickou chybu, prosím.

8) V článku je vlastnická struktura TV Genus i Genus Plus, s.r.o. přesně popsána, nevím proto, co v tomto bodě považujete za faktickou chybu. Samotní redaktoři Genusu opakovaně tvrdí, že už „nejsou pod Synerem“, což je spíše, k tak velikému majetkovému podílu této firmy ve Vaší společnosti, zavádějící. Že tato majetková struktura ovlivňuje skladbu i kvalitu zpravodajství (například vynecháváním některých témat, která se dotýkají místní ODS a Syneru), na tom trvám. A jestli TV Prima vyhovuje takové zpravodajství, je otázka spíše na její představitele.

Článek jsem psal jako součást seriálu o libereckých médiích, která se věnují místní politicie a životu veřejnému, Genus, jakožto mediální podnik firmy Syner, jistě zaujímá přední místo. V budoucnu se budeme věnovat i médiím ostatním (např. Vám blízký Pravý zastupitel jsme na našich stránkách zmiňovali rovněž a ne jednou). Důvodem, proč jsem se rozhodl napsat o mediálních společnostech, které zaštiťuje firma Syner je fakt (jak je zmíněno v původním článku), že se po změně na liberecké radnici začaly zajímat o politiku, a to ne způsobem nestranným. Za tím si stojím.

Pokud se Vám nelíbí, že zde uvádím, kolik stojí (a stálo) kapsy Liberečanů Vaše mediální angažmá, s tím se asi nedá nic dělat, ale jsem skálopevně přesvědčen, že mají právo to vědět.

Jaroslav Tauchman

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Liberecké zastupitelstvo včera na svém mimořádném jednání schválilo nadlimitní řízení na zakázka ve výši 583 milionů s DPH na na rekonstrukce 12 městských budov,
Praktiky a spolupráce firem, která v Liberci nejsou neznámé, zaujaly i úředníky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Jedná se o více jak půl miliardovou
Liberec vozí svůj „zelený“ odpad do 40 kilometrů vzdálené Mimoně. Liberečany to stojí téměř 5 milionů korun ročně. Vedení města před šesti lety nechalo
Jediným zástupcem Libereckého kraje v Evropském parlamentu bude Jan Farský zvolený za hnutí STAN. Farský byl zvolen i poslancem při posledních volbách do českého