Tiskové prohlášení Martina Čáslavky

Vzhledem k nepřesným a zavádějícím informacím týkajících se mého působení na Magistrátu města Liberce, které jsem opakovaně přímo či zprostředkovaně zaznamenal, jsem se rozhodl učinit toto veřejné prohlášení, které výše uvedené informace uvede na pravou míru.

Prohlášení činím jako fyzická osoba.

V průběhu ledna jsem se zúčastnil výběrového řízení na pozici vedoucí odboru kancelář primátora. Toto výběrové řízení jsem vyhrál. Když mi byly předloženy podmínky jmenování do funkce, upozornil jsem na své působení ve Společenství vlastníků jednotek v Praze, kde jsem ve funkci předsedy výboru, tedy jako statutární zástupce právnické osoby, která se kromě správy majetku okrajově zabývá i pronájmem prostor, tedy podnikáním. Toto je v přímém rozporu se zákonem o úřednících, který úředníkům takové angažmá zakazuje.

Do funkce vedoucího odboru jsem tedy nebyl jmenován. Na základě dalšího jednání s magistrátem mi byla nabídnuta spolupráce na pozici tajemníka primátora a tiskového mluvčího s tím, že nebudu moci provádět žádné úkony, související s výkonem samosprávy nebo státní správy, tedy nestanu se úředníkem samosprávy podle zákona o úřednících. Na základě doporučení právníků se mnou byla 1. února uzavřena příkazní smlouva podle Občanského zákoníku na dobu určitou, do 30. dubna 2011. Smlouva definuje předmět činnosti takto:

„Odborné, poradenské a konzultační činnosti v oblasti managementu, time managementu, public relations, media relations, marketingové a krizové komunikace, zejména pak zavedením systému pro řízení pracovního času primátora a jeho kanceláře, zavedením standardů manažerského řízení, nastavení pravidel komunikace s médii, vnější veřejností a se zaměstnanci organizace, definicí komunikačních priorit, vypracováním komunikační strategie, vypracováním pravidel interní komunikace v záležitostech týkajících se primátora města, doporučeními pro funkční krizovou komunikaci a v případě aplikace těchto činností navržením opatření pro jejich kontrolu,…“

Odměna byla stanovena na 340,- Kč odvedených služeb dle předmětu smlouvy. Ke své práci využívám převážně pracovní místo v hlavní budově magistrátu, používám střídavě svůj a střídavě magistrátní notebook, stejně tak mobilní telefon. Žádné jiné technické prostředky magistrátu nevyužívám.

Zpoplatnění kanceláře a dalších prostředků ve vlastnictví města není ošetřeno žádným interním předpisem organizace. Kancelář tajemníka na takové směrnici pracuje a do doby její platnosti jsme se dohodli na níže uvedených srážkách z fakturované částky.

Za měsíc únor jsem magistrátu vyfakturoval částku 53.165,- Kč, ke které jsem dospěl následovně:

 • Počet skutečně odpracovaných hodin: 224
 • Odečet za používání technických prostředků MML: 4.000 Kč
 • Odečet za používání pracovního místa MML: 4.000 Kč
 • Poskytnutá sleva: 22%
 • Fakturovaná částka: 53.165 Kč

Tato částka odráží celkové měsíční náklady na poskytování uvedených služeb. Pro srovnání uvádím můj odhad celkových nákladů na pracovní pozici vedoucího odboru magistrátu:

 • Plat (tarifní část, příplatek za vedení, osobní ohodnocení, odměny): 40.000 Kč
 • Odvody zaměstnavatele na pojistném: 14.000 Kč
 • Hodnota mimomzdových plnění (stravenky, penzijní připojištění atd.): 2.000 Kč
 • Hodnota pracovní dovolené přepočítaná na 1 měsíc 5.625 Kč
 • Celkové náklady na zaměstnance (bez nákladů na pracovní místo): 61.625 Kč

Srovnání nákladů přepočítaných na 1 hodinu práce vedoucího odboru MML a dodavatele služeb podle příkazní smlouvy:

 • Vedoucí odboru: 385,16 Kč
 • Dodavatel: 237,34 Kč

Na základě dohody s panem primátorem bude dohoda uzavřená mezi magistrátem a mnou zveřejněna společně s ostatními smlouvami podobného typu.

Dále bych rád objasnil nepřesnou informaci, že je na libereckém magistrátu zaměstnána moje přítelkyně Anna Voňavková. Podle mých informací s ní bylo ze strany magistrátu spolupracováno pouze jednorázově, v rámci jazykových korektur Libereckého zpravodaje, a to na základě dohody o provedení práce. Anna Voňavková tuto činnost vyčíslila na 680,- Kč.

V případě jakýchkoli nejasností mě neváhejte kontaktovat.

Martin Čáslavka
+420724370035
martin.caslavka@email.cz

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Před měsícem, když byl celý magistrát ještě ochromen zásahem protikorupční policie, primátor Jaroslav Zámečník tvrdil, že s auditem veřejných zakázek na magistrátu bude pomáhat
To, s čím má problém Praha, není problém v Chrastavě. Zde se dočká modernizace místní železniční trati, vznikne například nové nástupiště. A stát bude
Včera, 20. května, zemřel akademický architekt Otakar Binar, který byl výraznou postavou architektonického a uměleckého vývoje Liberce od druhé poloviny 20. století. Otakaru Binarovi
Vedoucí odboru správy veřejného majetku na libereckém magistrátu Lukáš Hýbner rezignoval v souvislosti s aktuální korupční kauzou na svou funkci. Policií je obviněn a