Společné tiskové prohlášení ČSSD, Liberec občanům a Unie pro sport a zdraví ke smírčímu jednání a tajemnici MML

Přinášíme tiskové prohlášení zástupců koaličních stran ČSSD, Liberec občanům, Unie pro sport a zdraví. Jedná se o poměrně ostré prohlášení k situaci, která vládne v koalici na nové radnici. Prohlášení vydali zástupci zmíněných stran již ve středu 16.3 večer.

Nechtěli jsme jej zveřejnit bez reakce primátora Jana Korytáře, vůči němuž jsou výtky směřovány a který se proti němu ohradil v pátek (jeho vyjádření přinášíme v samotném článku). Nyní tedy doslovné prohlášení ČSSD, LO a USZ.

Ve středu 9.3.2011 večer zasedly strany koalice Změna pro Liberec (ZpL), Česká strana sociálně demokratická (ČSSD), Liberec občanům (LO) a Unie pro sport a zdraví (USZ) na tzv. smírčím jednání, které je dle koaliční smlouvy poslední „záchrannou brzdou“ koalice předtím, než vnitřní spory ohrozí samotnou podstatu fungování této koalice.

Spory samotné jsou nyní v těchto otázkách?

  • zaměstnávání spřízněných externích spolupracovníků, resp. využívání jejich služeb prostřednictvím příkazních smluv a dohod o provedení práce.
  • výběr nové tajemnice Magistrátu statutárního města Liberce (MML). Zatímco v první otázce nalezlo smírčí jednání konsensus, tedy že
  • vedení města ukončí příkazní smlouvu p. Čáslavky a umožní jemu i dalším „dohodářům“ přejít v řádném výběrovém řízení do řádného pracovního poměru, dle zákona o úřednících.

V otázce nové tajemnice bylo jednání, ze strany primátora, přerušeno. Smírčí jednání se k této otázce mělo neprodleně vrátit v nejkratším možném termínu. Jan Korytář nenašel od minulé středy potřebný čas k tomuto setkání a celá otázka zůstává nedořešena. Vzhledem k častým dotazům novinářů na situaci kolem nové tajemnice uvádějí tři (ze čtyř) stran koalice následující.

Tajemník úřadu je klíčová a vlivná pozice, která je současně ředitelem Magistrátu, nejbližším spolupracovníkem vedení města a ovlivňuje jak výkon samosprávy, tak především výkon přenesené působnosti státní správy. Tato pozice by měla být obsazena člověkem profesně zdatným, zkušeným, nezávislým, rovným a PŘEDEVŠÍM nezatíženým politickou spoluprací na úrovni města.

Závazek budovat nezávislý, transparentní a otevřený úřad je zakotven v koaliční smlouvě i v programovém prohlášení celé koalice. Koaliční partneři tímto vyjadřují své výhrady vůči Ing. Dvořáčkové, které se netýkají její odborné zdatnosti, ale jejího úzkého sepjetí s politickým sdružením ZpL, které osobně podporovala před volbami a účastnila se povolebních setkání.

Viz například http://www.zmenaproliberec.cz/?q=ing_alena_dvorackova

Dále je za ZpL nominována do finančního výboru města a aktivně vstupuje do projednávání konceptu nového územního plánu, nejen v Lidových sadech. Každý, kdo se seznámil s její činností, nemůže pochybovat o její politické angažovanosti ve prospěch ZpL. Je to další z řady pokusů o zaměstnání osob blízkých Janu Korytářovi, tentokrát v nejvyšší možné úřednické funkci.

Koaliční partneři ČSSD, LO a USZ se shodují, že Jan Korytář porušil znění koaliční smlouvy v bodech:

II. základní cíle koaliční spolupráce, odst. 4.
Strany koalice budou usilovat o vytvoření magistrátu, kde budou jednotlivé pozice obsazovány na základě odborných znalostí, zkušeností a osobních kvalit jednotlivých uchazečů podle předem známých kritérií tak, aby magistrát byl zejména v oblasti výkonu státní správy nezávislý na politickém složení samosprávných orgánů města.

III. principy koaliční spolupráce, odst. 2.
Strany koalice budou vždy v prvé řadě usilovat o přijímání společných klíčových rozhodnutí konsenzuálním způsobem. Tento princip se uplatní vždy při jednáních mimo orgány města a při jednáních o strategických rozhodnutích v zastupitelstvu a radě města. Těmi jsou zejména rozpočet, územní plán, majetkoprávní operace s nemovitostmi strategického významu, strategické rozvojové projekty, výkon práv akcionáře a společníka v městských společnostech, personální obsazení rady města, rozdělení kompetencí členů rady města a obsazení funkcí tajemníka, vedoucích odborů magistrátu a ředitelů městských společností a organizací.

a memoranda koaličních partnerů ze dne 27.1.2011, od. 3.
Na tajemníka MML (vedoucího úřadu) bude vyhlášeno nové výběrové řízení. Po konzultaci s radou města bude konečné rozhodnutí o jmenování MML plně v kompetenci primátora.

Z výše uvedeného jsou patrné výhrady koaličních partnerů, které budou vzneseny na smírčím jednání v okamžiku, až si na něj Jan Korytář udělá čas. Mrzí nás, že jméno nové tajemnice nejenže nebylo konzultováno v radě města, ale nebylo projednáno ani v nejužším vedení města. Výhrady k „předvýběru“ přihlášených kandidátů byly vzneseny a před výběrovou komisí, nebylo na ně reflektováno a to také vedlo k neúčasti dvou stran koalice na tomto „výběrovém“ řízení.

Výše uvedené spory jsou jen malým střípkem do mozaiky nepochopení a chybné komunikace uvnitř koalice, zejména mezi ZpL a ostatními členy koalice. Přesto pevně věříme, že se Jan Korytář rozhodne dodržovat jím podepsané koaliční dohody s ohledem na elementární fungování celé koalice.

Podepsáni

Martina Rosenbergová, ČSSD
Jiří Šolc, Liberec občanům
Jiří Veselka, Unie pro sport a zdraví

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Možná nejambicióznější projekt Libereckého kraje za posledních deset není v dobré kondici. Kolem plánů na vybudování obří fotovoltaické elektrárny v Ralsku krouží lobbisté i
Politické vedení města Liberce je v krizi kvůli rozsáhlé policejní akci, která vypovídá o nebývalé korupci na zdejším magistrátu. Primátor dnes představil kroky, kterými
Mohutná korupční aféra, která ukazuje nebývalé klientelistické prostředí na liberecké radnici, má přesah i na Liberecký kraj. Jak zjistil jako první Náš Liberec, policie
Náš Liberec přináší otevřený pohled na to, jak, dle policie, probíhalo zadání miliardové zakázky na rekonstrukci plaveckého bazénu na Tržním náměstí v Liberci.