Vyjádření primátora Jana Korytáře k prohlášení koaličních partnerů

Vyjádření primátora Jana Korytáře, kterým se ohrazuje proti tiskovému prohlášení ČSSD, LO, USZ ze středy 16.3. 2011.

Vyjádření přinášíme v plném znění a ponecháváme tak na laskavém čtenáři, aby si udělal vlastní obrázek, která ze stran v tomto sporu má pravdu nebo alespoň argumentuje věcněji.

 

Vyjádření k prohlášení koaličních partnerů

1. k tomu, že se nekonalo koaliční smírčí jednání:

Pro tento týden jsem navrhl celkem tři termíny. Pondělí a pátek, kterých bych se mohl zúčastnit osobně, a středu, kde by jednali beze mě zástupci Změny pro Liberec. V úterý a čtvrtek jsem měl dlouhodobě plánovaný program. Pondělí a pátek se nehodil z časových důvodů ČSSD, varianta bez mé přítomnosti nebyla shledána ostatními jako vhodná. Jednání se tedy nekonalo, neboť se všichni 4 koaliční partneři nedohodli na společném termínu.

Další termín jsem navrhl na pondělí 21. března, s tímto souhlasili všichni koaliční partneři, jednání tedy budou pokračovat. Z výše uvedeného je doufám zřejmé, že se z mé strany nejedná o to, že bych chtěl koaliční jednání jakkoliv blokovat a odmítám interpretaci, že jednání vázne na tom, až si udělám čas.

2. k výběru tajemníka

Poté, co v rámci prvního kola výběrového řízení na tajemníka nedošlo k dohodě v rámci koalice, tak jak to určuje koaliční smlouva, byl k této smlouvě vytvořen dodatek – memorandum. Jeho součástí je usnesení č. 3, které zní: Na tajemníka MML (vedoucího úřadu) bude vyhlášeno nové výběrové řízení. Po konzultaci s radou města bude konečné rozhodnutí o jmenování tajemníka magistrátu plně v kompetenci primátora.

Poté, co koaliční partneři ČSSD a Liberec občanům odmítli vyslat svého zástupce do výběrové komise, tato se sešla a doporučila mi k výběru dva kandidáty. Z těchto dvou jsem vybral Ing. Alenu Dvořáčkovou. Vzhledem k výhradám od koaličních partnerů k tomuto kroku jsem Ing. Dvořáčkovou pozval na jednání rady města, kde jsem chtěl, aby se krátce představila a odpověděla na případné dotazy členů Rady města. V této době nebyla žádost o souhlas se jmenování Ing. Dvořáčkové do funkce tajemníka mnou podepsána a nebyla tudíž odeslána k rukám ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje.

Se zařazením tohoto bodu na program rady města nesouhlasil pan David Václavík, který s pomocí hlasů ČSSD a LO prosadil stažení tohoto bodu z jednání Rady města a mimo písemně uzavřenou dohodu – memorandum, požadoval jednání o této věci na koaličním setkání.

To jsem s ohledem na písemně uzavřenou dohodu již odmítl a následně podepsal žádost o souhlas se jmenováním Ing. Dvořáčkové na funkci tajemníka, která byla ve středu doručena na KU LK.

Ing. Dvořáčková splnila všechna kritéria výběrového řízení, byla mi doporučena devítičlennou výběrovou komisí, 6 z 11 členů rady zabránilo jejímu vystoupení na radě města a následné diskusi. Proto jsem využil své pravomoci vyplývající ze zákona o obcích a v souladu s uzavřeným dodatkem – memorandem ke koaliční smlouvě v této věci rozhodl.

Připomínám, že minulá výběrová komise doporučila na funkci tajemníkna na prvním místě pana Jana Marka, kterého jsem vzhledem k výhradám koaličních partnerů ČSSD a LO a nemožnost dospět v tomto bodě ke konsensu nakonec nejmenoval a vyhlásil nové výběrové řízení.

Vzhledem k tomu, že se jedná o obsazení významné úřednické funkce, musím odmítnout jakékoliv politické tlaky v této souvislosti a budu nadále postupovat již pouze dle zákona, tzn. na základě výsledků otevřeného výběrového řízení a na základě zákona o obcích.

V případě potřeby jsem připraven odpovědět na vaše další dotazy.

Jan Korytář, primátor města

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Mohutná korupční aféra, která ukazuje nebývalé klientelistické prostředí na liberecké radnici, má přesah i na Liberecký kraj. Jak zjistil jako první Náš Liberec, policie
Náš Liberec přináší otevřený pohled na to, jak, dle policie, probíhalo zadání miliardové zakázky na rekonstrukci plaveckého bazénu na Tržním náměstí v Liberci.
Investigativní zjištění našeho webu zajímají republiková média již týden. Poslechněte si jeden z nejsledovanějších českých podcastů, 5:59 Lenky Kabrhelové na Seznam Zprávách, který se
Reakce koaličních stran Starostů, ANO a Pirátů na nebývalou krizi důvěryhodnosti je ubohá. Bez jakékoliv sebereflexe vykládají aktuální korupční jako selhání jednotlivců. Opomíjejí ovšem