Aktivní a informovaní občané = zlepšení správy města

Tisková zpráva občanské iniciativy „Je čas nemlčet“: V úterý 31. 5. 2011 proběhla v budově liberecké radnice první občanská beseda se zastupiteli, kterou uspořádala občanská iniciativa „Je čas nemlčet“.

Pozvání občanské iniciativy přijaly zastupitelské kluby ČSSD, USZ, ZpL, KSČM a VV. ODS pozvání odmítla, s poukázáním na fakt, že její zástupci nejsou ve vedení města.

Vzhledem k tomu, že pozváni byli zastupitelé a že má ODS významnou pozici v rámci zastupitelstva a nyní také členy představenstev a dozorčích rad městských společností, lze tento argument považovat za alibistický. Besedy se zúčastnilo cca 80 občanů.

Většina otázek se týkala změny na liberecké radnici a jejích důsledků, včetně výměny členů představenstev a dozorčích radách městských společností v posledních týdnech. Občané vyjádřili rozhořčení a nepochopení pro tyto změny. Další otázky se týkaly nově platné protikorupční směrnice, která vychází z tzv. Semilské výzvy. V řadě bodů jsou pravidla v této směrnici změkčena oproti semilským pravidlům, což otevírá prostor pro netransparentnost a korupci. Protikorupční postupy a pravidla pro zadávání veřejných zakázek jsou další téma, které budou občané pečlivě sledovat a nutit zástupce v případě potřeby ke změnám. Video a audiozáznam z besedy bude k dispozici na www.casnemlcet.cz.

Občanská iniciativa „Je čas nemlčet“ plánuje organizovat besedy se zastupiteli každé 2 – 3 měsíce, počínaje zářím. Základním motivem je poskytnout občanům prostor pro otázky a zastupitelům pro odpovědi. Diskuze na zastupitelstvu tento prostor neposkytuje, protože podle jednacího řádu nejsou zastupitelé povinni na otázky položené na zastupitelstvu odpovědět.

Kromě těchto setkání, kde mají občané příležitost ptát se svých zastupitelů na jejich práci, rozhodnutí, aktuální dění a kauzy, plánuje iniciativa pořádat tématické besedy na aktuální témata, která jsou celospolečenským problémem, jako je korupce, přímá volba starostů, referendum a další. Besedy se dotknou také místních témat, například postavení a pravomocí městského architekta, veřejných prostranství, problematiky heren, atd.

Občanská iniciativa žádá občany, aby své náměty na besedy posílali na e-mail info@casnemlcet.cz a informace o aktivitách iniciativy hledali na www.casnemlcet.cz (bude v provozu během několika dní) nebo na http://liberecka-politika/nazory.cz . K dispozici jsou také odznaky s heslem „Je čas nemlčet“, které mohou občané získat od zástupců iniciativy.

Květa Vinklátová, Nezávislá občanská iniciativa Je čas nemlčet

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Dvacet šest prozaiků i básníků, osmnáct výtvarníků a fotografů. Jména jako Miloslav Nevrlý, Jiří Žáček, Pavel Novotný, Zuzana Lazarová, Ilona Witkowska, Filip Zawada, Krystyna
Ministerstvo životního prostředí podpořilo projekt na prosazování změn v zemědělské krajině ve výši 300 tisíc Kč. Ekologové z Institutu pro udržitelný rozvoj (IPUR) v projektu usilují o
V roce 2022 se spolku Čmelák podařilo na území Libereckého kraje vysadit dalších 1000 vzrostlých sazenic tisu. Je to více, než kolik dnes v celém kraji najdeme
V letošním roce soupeřila pětice měst z Libereckého kraje o vstup do celostátního kola soutěže historických měst o Cenu za přípravu a realizaci Programu