18. Červenec, 2011

Rád bych reagoval na článek pana Egona Wienera, který vyšel v Libereckém deníku. Jako Vratislavický občan a rodák jsem sdílel určité nadšení nad tím, že žiji v obci, která dala světovému automobilovému průmyslu takovou osobnost, jakou konstruktér „Volkswagenu Brouk“ Ferdinand Porsche bezesporu byl. Konec konců, kdo by neznal dnešní vynikající luxusní sportovní vozy této…

18. Červenec, 2011

Jen tak pro pořádek se pokusím připomenout několik neoddiskutovatelných událostí v Liberci od října 2010 a přidat názor na ty diskutabilní. Nedělám si patent na rozum a pokud se mýlím, prosím opravte mne. Před komunálními volbami v roce 2010 šla městem jedna řeč, že dosavadní vláda ODS a ČSSD s několika menšími regionálními seskupeními…

|

18. Červenec, 2011

Dobrý den, paní Pavlová, k Vašim otázkám uvádím. Každých 14 dní probíhá kontrolní den parků Sukovo nám. a Prokopa Holého, ze kterého jsou provedeny zápisy. Za SML se účastní zástupci odboru koordinátora dotací, zástupci odboru komunálních služeb, technický dohled investora, který dochází na stavbu častěji dle potřeby, dále je přítomen autorský dohled investora (projektant)….