25. Červenec, 2011

Každoročně volí v Německu die Gesellschaft für deutsche Sprache (obdoba našeho Ústavu pro jazyk český) „Wort a Unwort des Jahres“, neboli slovo roku v pozitivním smyslu a das Unwort pak logicky v negativním významu. Kritéria pro volbu prvního jsou jasná a srozumitelná. Hledá se slovo, které zaznívalo nejčastěji při veřejných diskuzích ve společnosti, nebo…