Korupce – slovo roku?

Každoročně volí v Německu die Gesellschaft für deutsche Sprache (obdoba našeho Ústavu pro jazyk český) „Wort a Unwort des Jahres“, neboli slovo roku v pozitivním smyslu a das Unwort pak logicky v negativním významu.

Kritéria pro volbu prvního jsou jasná a srozumitelná. Hledá se slovo, které zaznívalo nejčastěji při veřejných diskuzích ve společnosti, nebo bylo jinak charakteristické pro uplynulý rok.

V druhém případě je to již trochu složitější, neboť paleta nominovaných výrazů bývá právě díky obecnější definici širší a to výrazně ztěžuje práci poroty. Jako vhodné vidí porotci výrazy, které „ jsou věcně hrubě nepřiměřené, případně nerespektují a zraňují lidskou důstojnost“. V minulosti se ve většině případů jednalo právě o označení osob nebo jevů ve společnosti výrazy, které byly v daném kontextu jednoduše neadekvátní a často i hanlivé, pro ty jichž se týkaly.

Zrovna v minulém roce bylo ale zvoleno slovo “alternativlos“. Němčina si potrpí na složeniny, které jsou do češtiny často jedním slovem nepřeložitelné. Tak je tomu i v tomto případě. Významově můžeme tento výraz přeložit jako neexistenci jiné možnosti, nebo nemajíc alternativu.

Zajímavá na této volbě je skutečnost, že z 624 došlých návrhů na tento pochybný titul se tentokrát porotci rozhodli pro toto slovo z jiných důvodů, než že by nejlépe naplňovalo výše zmíněnou, byť i trochu širší definici. Ve zdůvodnění své volby se totiž porotci soustředili na kritiku politiků. Obviňují je, že používáním tohoto slova se snažili manipulovat veřejné mínění, protože tento výraz v souvislosti jak například s finanční pomocí Řecku, tak zdravotnickou reformou, rozšířením letiště ve Frankfurtu, železničním projektem Stuttgart 21, či mnoha jiných kauz, se snaží vzbudit u občanů dojem nevyhnutelnosti těchto záměrů a tím i nepotřebnost diskuse o nich.

Ve svém zdůvodnění zmiňují porotci výslovně i další nepříznivý dopad na celou společnost a tím je podle nich právě rostoucí znechucení politikou napříč všemi vrstvami obyvatelstva právě díky podobným praktikám.

Tím se dostáváme malou oklikou k původnímu tématu korupce. Nejsem si jist, ale domnívám se, že v Čechách se podobné volby oficiálně nepořádají. Je to na jednu stranu jistě škoda, na druhou stranu by tato volba způsobila buď téměř neřešitelné dilema, v které kategorii by slovo korupce mělo být vyhlášeno vítězem, nebo by muselo dojít k světově zřejmě unikátnímu řešení, kdyby bylo v obou kategoriích vyhlášeno vítězem. Na první pohled a podle německých kritérií se zdá být slovo „korupce“ jasným a téměř bezkonkurenčním kandidátem na slovo roku 2010 (včetně mnoha let minulých a s nadějí, že již snad ne mnoha budoucích).

Bylo bezpochyby jedním z nejčastěji používaných slov v rámci veřejné diskuse. Díky loňským parlamentním, komunálním a senátním volbám se toto slovo stalo i charakteristickým pro uplynulý rok. Přesně definované podmínky pro udělení titulu slovo roku jsou tedy jednoznačně splněny.

Vezmeme-li ale v úvahu právě ono výše uvedené zdůvodnění poroty pro udělení titulu v kategorii „negativního“ slova roku, nastává to výše zmíněné, těžko řešitelné dilema. Těžko bychom totiž hledali jiné slovo, které bylo (a stále je) ze strany českých politiků tak hrubě zneužíváno a jímž lze tak úspěšně manipulovat. Slovo korupce se stalo volebním sloganem téměř všech politických stran. Stalo se vstupenkou do politiky i nástrojem k likvidaci politických protivníků, stalo se účinnou zbraní bez ohledu na oprávněnost nebo adekvátnost použití.

Stalo se i vhodným prostředkem k zdiskreditování nepohodlných politických noviců, kteří začali být zaběhnutým a sofistikovaným mafiánským politicko-podnikatelským strukturám nebezpeční. V této souvislosti je s podivem, jakou pozornost věnují některá média a posléze i vyšetřovací orgány policie přesunu v podstatě směšných finančních částek mezi členy jedné strany za údajným účelem „kupováním si lojality“ na jedné straně a malou pozorností, až netečností, ke korupčním aktivitám v řádech stamilionů na straně druhé… Výroky o nutnosti boje proti korupci se staly stále častěji opakovanou mantrou z úst právě těch, kteří vybudovali tento celý na korupci a klientelismu založený a k jejich vlastnímu prospěchu fungující systém.

Že je nutno tento systém „Oslíčku otřes se“ ubránit za každou cenu, dokazují tito v pozadí stojící lidé prakticky každodenně a již dlouhá léta. Na veřejnost proniklé kauzy jsou vždy zameteny, nikdy však vyšetřeny. Odhalitelé jsou po zásluze potrestáni. V lepším případě je čeká ztráta zaměstnání, mnohdy musí ale i sami čelit trestnímu řízení, vedenému proti nim z nejrůznějších důvodů.

Nevede se lépe ani nově vzniklým hnutím. I proti celým skupinám, nebo stranám se vždy dá něco najít. VV jsou stále ještě ve vládě, a především se do ní vůbec mohly dostat, jen proto, že penězovody (a především lidé kolem nich) obou „etablovaných“ stran nejsou na celorepublikové úrovni kompatibilní. Bylo-li by tomu tak, stihl by i VV osud TOP 09 v Praze, případně ZpL v Liberci. Důvod, jak již řečeno, se vždy najde. I kdyby to měla být jen údajná nekomunikativnost a neschopnost týmové práce nového primátora (Liberec), nebo prvního náměstka (Karlovy Vary). Podle mého názoru by zde v Česku bylo slovo „korupce“ tedy kandidátem spíše v kategorii „das Unwort“ roku.

PS: Dodatečně mě napadá, že relativně malá pozornost médií v souvislosti s korupcí v kauzách, při kterých se zpronevěřené sumy pohybují v řádech desítek a stovek milionů , má vlastně i určitou zvrácenou logiku. Vždyť hovořit v těchto případech prioritně o korupci, když se vlastně jedná o organizovaný zločin s nejvyšší společenskou nebezpečností, by bylo jako věnovat pozornost vulgárním výrazům, kterými častoval pachatel svou oběť při přepadení, které mělo za následek několika měsíční hospitalizaci onoho chudáka.

Jiří Čeček

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Ze zprávy ČTK: Policie odložila trestní oznámení, které podal jeden z kandidátů z loňských voleb do zastupitelstva v Libereckém kraji. Tvrdil, že nedal souhlas ke své kandidatuře ani
 V podstatě by stačilo, kdybych zde odkázal na svůj nedávný příspěvek, kde jsem to nejpodstatnější k problematice letošních voleb již uvedl. Doplněno o následující
Jsem zklamaný, ano jsem velmi zklamaný z předvolebních materiálů pro krajské volby. Máme výrazně méně veselých billboardů a odhlédnu-li od Starostů, ANO a ochránců
Hejtman nezaváhal a pospíšil si. Hned při první příležitosti sdělil prostřednictvím MFDnes voličům, že kampaň Změny bude hnusná (trefně o tom píše Jan Šebelka