Zvýšení daně z nemovitostí? 12 podmínek Změny pro Liberec

Tisková zpráva Změny pro Liberec: Změna pro Liberec si je vědoma tíživé finanční situace města, způsobené neodpovědným hospodařením minulých vedení Liberce. Návrh na zvýšení daně z nemovitosti může být jedním z možných řešení, ale pouze za splnění podmínek, které podstatně sníží riziko zneužívání těchto prostředků. Jsme proto připraveni jednat o možné podpoře návrhu na zvýšení daně z nemovitosti, pokud bude ze strany koaličních stran přislíbeno splnění následujících podmínek:

 1. Peníze z daně z nemovitosti budou převáděny do nově zřízeného fondu, ze kterého bude možné čerpat pouze na investice do nemovitého majetku města a na údržbu městské infrastruktury. 
 2. Výnosy z prodeje nemovitostí budou převáděny do nově zřízeného fondu, který bude využíván pouze na nákup nemovitostí, jiné výdaje možné jen v případě živelné katastrofy.
 3. Město nebude uzavírat žádné smlouvy (dotace, pronájmy, prodeje, zakázky apod.) se společnostmi s nejasnou majetkovou strukturou, kde nelze zjistit možný střet zájmů a stávající smlouvy v nejbližším možném termínu vypoví.
 4. Na webu města budou zveřejňovány veškeré příjmy a jiná plnění pro zastupitele města, a to i ve společnostech s majetkovým či jiným podílem města.
 5. Na webu města budou zveřejňovány údaje o zaměstnávání rodinných příslušníků zastupitelů v městských společnostech a smlouvách mezi městem a společnostmi, kde má město majetkový podíl na jedné straně a zastupiteli, jejich rodinnými příslušníky a firmami či organizacemi, ve kterých mají majetkový podíl nebo jsou členy jejich statutárních orgánů na straně druhé.
 6. Vedení města připraví a bude průběžně aktualizovat podrobný investiční výhled na min. příštích 5 let a zapojí veřejnost do rozhodování o prioritách městských investic vždy před schválením rozpočtu na další rok.
 7. Budou průběžně zveřejňovány faktury a smlouvy města a to i zpětně (od roku 2002) a město začne využívat pro nákup zboží a služeb v co největší možné míře elektronické aukce.
 8. Nebudou privatizovány městské společnosti.
 9. Budou vyčleněny prostředky na provedení efektivní kontroly hospodaření OV MS SKI 2009, včetně určení osobní odpovědnosti za vzniklý dluh.
 10. Koalice podpoří klíčové body směrnice Zastupitelstva města o rozpočtových pravidlech, jejíž návrh připravila Změna pro Liberec. Účelem směrnice je zejména zavedení povinnosti zveřejňování některých informací nad rámec zákona, zlepšení rozpočtové disciplíny a zavedení pravidel rozpočtového provizoria. Směrnice bude dopracována se zapojením všech zastupitelských klubů.
 11. Bude zavedeno jmenné hlasování u členů rady města, komisí a výborů u všech operací, s přímým dopadem na rozpočet města (zakázek, dotací, prodejů, pronájmů apod.). Hlasování bude zveřejňováno. 
 12. Bude zveřejněn a dále zveřejňován přehled veřejných zakázek v podrobném členění, tak, jak již bylo Změnou požadováno, který umožní získat základní informace o možné manipulaci se zakázkami, a to i zpětně (od roku 2002).
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt