Bez emocí, nad rozpočtem

Na pracovním jednání se dnes sešli zastupitel Jaromír Baxa (Změna pro Liberec), náměstek primátorky Jiří Šolc (Liberec občanům) a vedoucí odboru ekonomiky SML Tomáš Pozner.

Setkání se týkalo aktuálního vývoje příjmů města a přípravy rozpočtu na rok 2012. Přes mírný optimismus na počátku roku, kdy se zdálo, že celkové daňové příjmy roku 2011 by mohly být o něco vyšší než předpovídal schválený rozpočet, se nyní situace obrátila.

Mírný nárůst ve výběru DPH a daní z příjmů zaměstnanců ovšem definitivně vymazala realita výnosu z daní z příjmů OSVČ, která je po více jak polovině roku sotva na 20% plánovaného výnosu. Na rozpočtu města se tak projevila situace, která je patrná i ve státním rozpočtu, kdy daňové výnosy OSVČ zůstávají hluboko za očekáváními a mírně stagnuje i výnos z daní z příjmů právnických osob. Výhled do konce roku zatím nenaznačuje, že by se situace měla významně zlepšit. Výpadek bude i u daně z nemovitosti. Celkově lze očekávat, že daňové výnosy budou na konci roku nižší cca o 20 mil. Kč.

„Situace není příliš radostná, je však řešitelná i jinak než prodejem majetku nebo městských společností, jsem rád, že jsme si s panem náměstkem mohli vyměnit naše pohledy na věc a že se shodujeme v tom, že dlouhodobé problémy městského rozpočtu je potřeba řešit jinak než prodejem majetku“, komentuje jednání Jaromír Baxa.

„Příjmy do rozpočtu jsou pro město vždy velká neznámá, snažíme se o maximálně přesné odhady. Výdaje jsou ovšem takřka vždy jisté a předem dané. Cestu z této situace najdeme, jednoduché to nebude, výdaje, které jsme zkrátit mohli, už jsme zkrátili. Co se týká privatizace nepotřebného majetku, situace, kdy město má nemovitost, kterou dlouhodobě nepotřebuje a jejíž správu naopak peníze čerpá, je přesně ta, kdy je efektivnější nemovitost prodat.“, říká Jiří Šolc.

Jedním z možných nástrojů pro rozpočet roku 2012 je zvýšení daně z nemovitosti, ta patří v Liberci mezi nejnižší ze statutárních měst a její výše by mohla nahradit příjmy z privatizace nepotřebného majetku.

Jiří Šolc: „Důvody, které mne vedou ke zvýšení této daně a výhledově i jiných poplatků jsem popsal ve Zpravodaji radnice. Situace je vážná, komfort nejnižší daně musí ustoupit základním potřebám města.“

Jiří Šolc a Jaromír Baxa pak probírali potenciální možnost, že by toto zvýšení daní v zastupitelstvu podpořil i klub Změny pro Liberec.

Jaromír Baxa komunikoval stanovisko Změny pro Liberec, které je v tuto chvíli zdrženlivé:„Podle nás je nezbytné stanovit, jak by byly peníze z vyššího daňového výnosu využity. Opozice v tomto směru má jen poměrně malé možnosti, jak docílit, aby byly rozdělovány efektivně a ne na aktivity jen pro několik vyvolených. Domluvili jsme se proto, že vzájemně předložíme některé konkrétní návrhy, jak posílit efektivitu a hospodárnost využívání městských prostředků.“

Jiří Šolc (Liberec občanům), Jaromír Baxa (Změna pro Liberec)

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
O sociálním a dostupném bydlení budou diskutovat účastníci konference s názvem Rozvoj sociálního a dostupného bydlení: stát, kraj, obce v pátek 31. března 2023. Více než
Dvacet šest prozaiků i básníků, osmnáct výtvarníků a fotografů. Jména jako Miloslav Nevrlý, Jiří Žáček, Pavel Novotný, Zuzana Lazarová, Ilona Witkowska, Filip Zawada, Krystyna
Ministerstvo životního prostředí podpořilo projekt na prosazování změn v zemědělské krajině ve výši 300 tisíc Kč. Ekologové z Institutu pro udržitelný rozvoj (IPUR) v projektu usilují o
V roce 2022 se spolku Čmelák podařilo na území Libereckého kraje vysadit dalších 1000 vzrostlých sazenic tisu. Je to více, než kolik dnes v celém kraji najdeme
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.