19. Říjen, 2011

V roce 1990 byl přijat zákon o loteriích, který umožňoval regulaci hazardu tím, že si obce mohly obecně závaznou vyhláškou stanovit okruh až 100 m od budov pro veřejnost významných, jako jsou školy, zdravotnická zařízení, zařízení poskytující sociální služby, úřady apod., kde tyto aktivity nebudou možné. Lidé ze Změny pro Liberec a z občanské…

19. Říjen, 2011

Právě před měsícem spatřilo světlo boží asi nejzávažnější policejní obvinění, které libereckou veřejnou scénu za posledních dvacet let potkalo. Protikorupční policie obvinila významné členy bývalého vedení liberecké radnice a zároveň místní ODS hned z několika činů. Jmenovatel byl ale stejný – tunelování veřejného majetku skrze městskou akciovku Sportovní areál Ještěd. Na tom se měli,…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.