Druhá veřejná debata libereckého ProAltu – reformy vysokých škol

V podvečerních hodinách v úterý 24. ledna proběhla v prostorách Technické univerzity v Liberci (TUL) již druhá veřejná diskuse, kterou pořádala místní skupina iniciativy ProAlt. Téma odpovídalo zvolenému prostředí – vysoké školy a „reformy“, kterými se chystá akademické prostředí svázat současná vláda. V den, kdy byl prezident Václav Klaus „pobouřen tím, co si to ten akademický svět dovoluje“, se k debatě na TUL, kde vystoupil její emeritní rektor, profesor David Lukáš a zástupkyně Akademie věd České republiky a iniciativy ProAlt, Alice Anna Červinková, sešlo na 45 občanů.

Úvodní slovo si vzala koordinátorka libereckého ProAltu, Štěpánka Klímková, odborná asistentka na TUL. Přivítala přítomné a shrnula události posledních dnů, zejména situaci na Univerzitě Karlově v Praze, kde studenti spolu s pedagogy i jejím vedením, vyjádřili svůj rozhodný odpor proti snahám současné vlády na zásadní restrukturalizaci českého vysokého školství. Liberecký ProAlt podporuje studenty, pedagogy i zaměstnance vysokých škol, kteří se staví proti komercionalizaci vzdělání a narůstajícímu vlivu kapitálu a politického establishmentu v akademickém prostředí.

Jako druhá vystoupila zástupkyně iniciativy ProAlt a pracovnice Sociologického ústavu Akademie věd, Alice Anna Červinková. Ta ještě jednou pohovořila o situaci v Praze, ale i v ostatních místech republiky, kde se akademická obec bouří proti neoliberálnímu tlaku na univerzity ze strany současné pravicové vlády. Zmínila i situaci v zahraničí, zejména ve Velké Británii, kde obdobné protesty studentů a univerzitních pracovníků dosahují obřích rozměrů. Kritiky se dostalo i prezidentu Klausovi za jeho (opět) podivné chápání akademického světa a svobody i všem těm, kteří vidí v „manažerském“ a „volnotržním“ přístupu k otázce vysokých škol spásonosné řešení.

S obsáhlou a zajímavou přednáškou navázal emeritní rektor liberecké univerzity, profesor David Lukáš. Ten se ve svém příspěvku zamyslel nad historií i původním smyslem univerzity v evropské kulturní tradici a z vlastní zkušenosti přiblížil účastníkům diskuse model fungování univerzit amerických. I v příspěvku profesora Lukáše zazněly obavy i nesouhlas s chystanou reformou současné vlády a potřeba zachování veřejného charakteru univerzitního vzdělání i prostředí. Leitmotivem Lukášova příspěvku bylo sdělení, že reforma má být návratem k původní formě, nikoliv násilným přerodem k novému, v tomto případě „volnotržnímu“ a privatizačnímu, řešení.

Většinu více jak dvou a půl hodinového setkání ovšem tvořila diskuse mezi přítomnými. Účastnili se jí studenti TUL, její pedagogové (mezi nimi například i filosof Václav Umlauf) a rovněž občané Liberce, kteří na debatu přišli. Mezi příspěvky byly zmíněny neblahé zkušenosti s pronikáním veřejného sektoru do vzdělání ze zahraničí, stejně jako obavy, aby vysoké školství nedopadlo v Čechách podobným způsobem jako ostatní veřejné sektory, které nemálo očesala neviditelná ruka trhu a předem připravené privatizační tunely. Panoval soulad nad tím, že slabší sociální situace nesmí být překážkou na cestě ke vzdělání, na čemž ve finále bude bita společnost sama. Debata byla i kolem Dobešova návrhu na posílení moci správních rad univerzit nebo nad tím, v jakém stavu je kvalita českého vzdělání a jak docílit jejího navyšování.

V pořadí druhá debata libereckého ProAltu dodala jejím organizátorům na odhodlání připravit podobná setkání i na příště. Stejným impulsem je ale i arogance (ruku v ruce jdoucí s nekompetentností) současné vlády, se kterou z po staletí vybojovaných práv většiny chce učinit jen privilegia pro úzkou skupinu populace. A to nejen ve vysokém školství.

Jaroslav Tauchman

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Kontroverzní kamennou plastiku německého rytířského kříže u rozhledny Štěpánka v Příchovicích, vztyčenou v roce 1944 nacisty a obnovenou v roce 2012 za účasti neonacistů,
S dalším extrémním prodražením plánované rekonstrukce libereckého bazénu přichází koalice STAN/Starostů pro Liberecký kraj, ANO, ODS a Pirátů. Podle odpovědného náměstka Petra Židka z
Pedagogům z Ostašova dochází trpělivost se způsobem, jakým město s jejich školou nakládá. Rozhodli se proto napsat otevřený dopis určený vedení města. Ani jeden
Liberecký kraj je velkým stavebním firmám nakloněn. Dodavatelům silničních staveb vyplatí kraj za loňský rok navíc 68,26 milionu korun ve srovnání s tím, co
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.