Jak (ne)účelně využít 540 milionů

Tisková zpráva Změny pro Liberec: Na zastupitelstvu probíhala dlouhá diskuse nad účelností jednotlivých projektů, kvalitě předloženého realizačního seznamu a seznamu projektů, přesunutých do „rezervy“ a reálnosti výběru, který by se dal většinově označit za rozumný, objektivní. Nikdy nebude 100% shoda na všem, ale současný výběr projektů dle Změny pro Liberec postrádá jakýkoliv systém. Co nám na předloženém seznamu a způsobu rozhodování vadí?

  1. Od června se hledal způsob, jak projekty vybrat k realizaci, už tehdy byl zdůrazňován argument, že je málo času a rozpracovanost je důležitým kritériem. Mnoho času zabralo externí hodnocení, které nebylo vzato v potaz, scházel se řídící výbor i pracovní skupina – které na rozhodování neměly žádný dopad – a konečný výběr byl jen osobní volbou členů rady města, která předložila seznam k realizaci.
  2. Rozdělením projektů na skupiny“ realizovat“ x „nerealizovat“ se dosáhlo efektu, že ten, kdo měl „svůj“ projekt ve skupině „realizační“, raději odsouhlasil celou skupinu bez ohledu na další projekty
  3. Proč zastupitelé odmítli hlasovat po jednom projektu? Vadilo by jim jejich na celý sál svítící zamítavé stanovisko u vlastních, městských projektů – např. ZŠ Sokolovská, tělocvična Vesec? V skupině tento „macešský přístup“ lépe zapadnul.
  4. Naopak do realizačního seznamu se dostaly veškeré projekty soukromé, a to i s výrazně nižším hodnocením, se značně diskutabilním přínosem na kvalitu života ve městě.
  5. U městských projektů stále hledáme kritéria, dle kterých bylo rozhodnuto“ realizovat“ x „nerealizovat“. Hlavním argumentem byl vysoký spolupodíl, na který město v současné době nemá – pár příkladů, kde“to jaksi nesedí“:

Pavilon leknínů v botanické zahradě – projekt hotový k realizaci, do botanické se neinvestovalo léta, zvýšila by se návštěvnost, spolupodíl by byl možný hradit z peněz sponzorů, ne z městských (viz. vyjádření pana ředitele Studničky) – NEZAŘAZENO.

Trampolínová hala – projekt připravený k realizaci, spolupodíl by platil sportovní oddíl, ne město – NEZAŘAZENO

Sokolovna Vesec – využívá ZŠ, sportovní oddíly, v havarijním stavu, spolupodíl by platily sportovní oddíly, ne město – NEZAŘAZENO

ZŠ Sokolovská – tělocvična v havarijním stavu, pokud se bude opravovat, je nutné uhradit 100%, pokud se nesežene jiný (jaký?) dotační titul, zde by město platilo jen 15% – NEZAŘAZENO

Volnočasové plochy II-IV – v zanedbaném stavu, ano, ne nezbytné, jisté „nikomu nespadnou na hlavu“, ale jedna z věcí, po které volá nejvíce obyvatel Liberce v anketách – NEZAŘAZENO

Muzeum historie tramvajové dopravy – spolupodíl (13,5 MIL. Kč) zaplatí buď město, nebo cestující na zvýšeném jízdném, 90 mil. Kč – ZAŘAZENO

Zařazené projekty na indikativní seznam

Rekonstrukce štoly Klicperova – kdo ví, kde je? Je to městská priorita? Soukromý projekt – ZAŘAZENO

Rekonstrukce Svijanské arény – majetek, se kterým město nemůže disponovat dalších 15 let, zaplatí spolupodíl na rekonstrukci (21 mil. Kč), která zvýší tržby soukromému nájemci, ale město mu bude platit stále stejně, tzn. 14 mil/rok – ZAŘAZENO

„Když se dívám na zmíněný seznam, stále mě napadá stejná otázka – „jaké jsou vlastně priority současného vedení města???“ zakončila Zuzana Kocumová.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
O sociálním a dostupném bydlení budou diskutovat účastníci konference s názvem Rozvoj sociálního a dostupného bydlení: stát, kraj, obce v pátek 31. března 2023. Více než
Dvacet šest prozaiků i básníků, osmnáct výtvarníků a fotografů. Jména jako Miloslav Nevrlý, Jiří Žáček, Pavel Novotný, Zuzana Lazarová, Ilona Witkowska, Filip Zawada, Krystyna
Ministerstvo životního prostředí podpořilo projekt na prosazování změn v zemědělské krajině ve výši 300 tisíc Kč. Ekologové z Institutu pro udržitelný rozvoj (IPUR) v projektu usilují o
V roce 2022 se spolku Čmelák podařilo na území Libereckého kraje vysadit dalších 1000 vzrostlých sazenic tisu. Je to více, než kolik dnes v celém kraji najdeme
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.