Problémy se smlouvou s firmou Eltodo – Citelum: Měl by Liberec smlouvu vypovědět?

V Liberci provozuje veřejné osvětlení firma Eltodo-Citelum, a to na základě smlouvy uzavřené r. 2006 na 15 let. V letošním roce Liberec zaplatí 62 milionů korun, možná až o třetinu více, než kdyby jej veřejné osvětlení provozovalo samo.

Změna pro Liberec proto podala podnět kontrolnímu výboru zastupitelstva k přezkoumání smlouvy. Připravuje další kroky, které by měly vést buď k úpravě nebo k vypovězení smlouvy.

Fakta okolo smlouvy s Eltodem

  • Smlouva na obnovu, pronájem a provoz veřejného osvětlení na 15 let do roku 2021.
  • Smlouva nebyla schválena zastupitelstvem města.
  • Cena za poskytování služby byla nastavena následovně:

    1. až 4. rok 19 328 000 bez DPH
    5. až 15. rok 39 706 000 bez DPH
    + další náklady – inflace, růst cen energie a nárůst počtu světelných bodů. Celkem Liberec platí nyní 62 mil. Kč, v době ukončení smlouvy odhadujeme cca 70 mil. Kč.
  • Smlouvu jako takovou není možné posoudit bez všech příloh, kontrol plnění a dalších dokladů, tyto doklady by si nyní měl vyžádat kontrolní výbor.

Hlavní problémy se smlouvou mezi Libercem a firmou Eltodo-Citelum

Město platí příliš mnoho. Na základě informací z odboru technické správy odhadujeme, že by náklady na provoz veřejného osvětlení by měly činit cca 33 mil. Kč + náklady na splátku původní investice cca 90 mil. Kč. Námi odhadovaná částka za provoz odpovídá Hradci Králové (31 mil.).

Liberec prodělává několik milionů jen na ceně elektřiny. Při psaní smlouvy se zřejmě pozapomnělo na to, že nová svítidla mají menší spotřebu el. energie než stávající, protože město má podle smlouvy platit, jako by se spotřeba neměnila. Zjednodušeně řečeno, město Liberec zaplatila firmě Eltodo-Citelum investici, díky které Eltodo-Citelum šetří náklady. Město z toho bohužel nic nemá.

Při výpovědi smlouvy by město nejspíše ušetřilo: Výpověď od smlouvy by sice přišla na 90 mil. Kč, avšak tato částka by se vrátila cca za 5 let po výpovědi smlouvy, v závislosti na tom, jak drahý úvěr by si na výpověď smlouvy muselo vzít.

Omezené možnosti ovlivnit technické řešení pro město Liberec. Nemalé prostředky se investují např. do tzv. dopravní ústředny, která automaticky řídí semafory podle intenzity dopravy. Vhodnost zvoleného technického řešení je jak s ohledem na cenu tak s ohledem na funkci sporná.

Neznámá smlouva s firmou Elset (100% vlastněná firmou LIS, a.s., vlastněné městem) a firmou Eltodo-Citelum. Vedení města ji nechce dát k dispozici s odkazem na obchodní tajemství. Firma Elset mj. měla – a nevíme, jestli stále ještě má – na starosti reklamy na sloupech veřejného osvětlení a městský informační systém.

Velký problém spatřujeme i v tom, že město spojilo vše, co se týkalo veřejného osvětlení do jednoho velkého balíku, ze kterého není zřejmé, kolik jednotlivé služby vlastně stojí a jestli za ně město platí přiměřenou cenu nebo ne. Pak se může snadno stát, a my se domníváme, že se tak stalo, že bez těchto informací mohou radní rozhodnout o něčem, o čem třeba ani neměli dostatek informací. Smlouva jako taková se tváří tak, jako by město platilo jasně danou částku a jako by následně město nemělo díky tomu s veřejným osvětlením a s dopravní signalizací žádnou práci.

Jenže v realitě pak městu utíkají peníze: nová světelná zařízení např. v případě rekonstrukce Nerudova náměstí město raději nakupovalo samo, aby nakupovalo. Náklady na správu jsou dány paušálem a neodvíjí se od reálných nákladů: nová svítidla mohou být i takřka zcela bezúdržbová a odolnější vůči povětrnostním vlivům. Vedle toho zaměstnanci města musí stejně kontrolovat dodržování smlouvy, plnění technických parametrů a podobně. Ve výsledku se proto domníváme, že takto konstruované smlouvy městu práci neušetří.

Do kontextu informací okolo smlouvy mezi městem Liberec a firmou Eltodo-Citelum patří i informace o sponzorských aktivitách – mezi tzv. Hlavní partnery klubu HC Bílí tygři Liberec patří firma Eltodo, která je s firmou Eltodo-Citelum propojená.

Výbory zastupitelstva by nyní měly ověřit poznatky, které máme, mj. posoudit, jestli by vypovězení smlouvy bylo pro město výhodnější. Zároveň by měly posoudit, jestli při výběrovém řízení a při uzavírání smlouvy nedošlo k procesním chybám nebo jiným pochybením.

Prakticky při všech diskusích okolo rozpočtu říkáme, že velký prostor k úsporám je v dlouhodobých smlouvách, které Liberec má. Proto opakujeme, že by vedení města místo úvah o prodeji letiště mělo uvažovat o změnách jejich nastavení. Přenastavení smluv by přitom nepomohlo jen rozpočtu na jeden rok, ale dlouhodobě. Vedení města na tyto podněty dlouho nereagovalo a podnět k posouzení smlouvy s Eltodem dalo až poté, co Změna pro Liberec na kontrolním výboru zastupitelstva prosadila, aby se proběhla její kontrola.

Podívejte se na schéma, kudy všude a kam tečou peníze ohledně městského osvětlení.

Jaromír Baxa, městský zastupitel za Změnu pro Liberec

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Včera zastupitelstvo schválilo fond na dotace pro majitele cenných historických domů – jenže to má háček. Dotace se vztahují na domy v památkové zóně,
Libereckým facebookem hýbe rozhodnutí rady města prosazené především I. Langrem (SLK) a T. Kyselou (ex-ANO) vyměnit členy správní rady, tj. vyhodit J. Korytáře a
Krajské zastupitelstvo včera udělalo malý krok k nákupu ČSAD Liberec a vzniku nového krajského dopravního podniku. V diskusi zazněla celá řada poznámek, které stojí
(Pokračování zamýšlení nad politikou v Liberci) V minulém příspěvku jsem popsal paralýzu v libereckém zastupitelstvu způsobenou tím, že ani po konci koalice tu není