Vedení kraje se bojí kontroly ze strany Starostů

Tisková zpráva Starostů pro Liberecký kraj: Člen zastupitelstva Ing. Jiří Drda /SLK/ rezignoval k 1. 4. 2012 ze zdravotních důvodů na funkci předsedy a člena Kontrolního výboru ZLK. Pozice předsedy byla na základě politických dohod po volbách 2008 určena pro zástupce opozičních Starostů pro Liberecký kraj. Na základě té samé politické dohody byly obsazeny všechny pozice ve výborech krajského zastupitelstva včetně předsedů a jejich zástupců. Tuto politickou dohodu SLK vždy respektovalo a podporovalo při hlasování všechny návrhy zástupců ostatních politických subjektů: ČSSD, KSČM, SOS, ODS.

Dnes, na 4. Zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v bodě č. 17 Změna ve výboru zastupitelstva kraje – odvolání, odstoupení a volba nového člena výboru zastupitelstva kraje, navrhl klub zastupitelů SLK dle dohod z roku 2008 do funkce předsedy Kontrolního výboru pana Bc. Martina Půtu /SLK/.

V rozporu s výše uvedenou dohodou byl zastupitelkou Taťjanou Novákovou /KČSM/ navržen na předsedu Kontrolního výboru Ing. Ivo Palouš /zvolen do ZLK za ČSSD, nyní člen NSLEV 21./.

Žádný z navržených kandidátů předsedou Kontrolního výboru nakonec nebyl zvolen. Dle výkladu krajských právníků se Výbor scházet může, avšak nemůže přijímat žádná usnesení. Nemůže z tohoto důvodu tedy vykonávat žádnou kontrolní činnost v oblasti hospodaření a administrativy Libereckého kraje.

Na protest proti porušení základní politické dohody opustil po tomto bodu klub SLK jednací sál. Zároveň bychom chtěli upozornit na etický rozměr problému, kdy dlouhodobě nemocný Ing. Jiří Drda požádal Bc. Martina Půtu, aby funkci předsedy Kontrolního výboru do konce volebního období vykonával.

Za hlavní důvod nezvolení právě Martina Půty považujeme obavy koalice ČSSD a KSČM z možností intenzivní kontroly práce a rozhodování vedení kraje.

I přes tento krok budeme pokračovat v kontrole při nakládání s veřejnými prostředky vedení kraje z pozice zastupitelů. Po krajských volbách v říjnu letošního roku navrhneme krajskému zastupitelstvu, aby zastoupení ve výborech zastupitelstva a ve funkcích předsedů výborů odpovídalo na základě poměrného principu výsledku voleb.

Klub zastupitelů SLK

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Medailí města ocenilo statutární město Liberec trojici osobností. Z rukou primátora Liberce Jaroslava Zámečníka ve středu 31. května převzali ocenění Eva Koudelková za přínos
Zajímavou akci uspořádala Krajská vědecká knihovna v Liberci při příležitosti oslav konce Druhé světové války. Čtvrtého května zahájí vernisáží venkovní výstavu o osudech parašutistů výsadku Antimony,
Úvěr na 750 milionů, dalších 450 mil. z nejistých zdrojů a překopané i to, co funguje a co návštěvníci Libereckého bazénu oceňují.
Poslanecká sněmovna v pátek 21. dubna 2023 ve třetím čtení schválila zákon o ochraně oznamovatelů, který vychází z evropské směrnice. Návrh zákona předložil ministr
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.