26. Duben, 2012

Již samo téma této besedy, kterou pořádala iniciativa Je čas nemlčet, vzbuzovalo zvědavost. Co si asi tak může počít město s více jak dvou miliardovým dluhem v situaci, kdy klesají příjmy z daní, stát posílá obcím a městům stále méně peněz a výnos z majetku města, který je možné prodat, by vydal tak stěží…

26. Duben, 2012

Občané z iniciativy JE ČAS NEMLČET, které spojily dohromady události „Libereckého jara 2011“, uspořádali v letošním roce první, historicky již 7. veřejnou besedu zaměřenou na správu města Liberec. Po besedách se zastupitelskými kluby se rozhodli otevřít konkrétní téma, které jde napříč politckým spektrem….
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.