4. Květen, 2012

Změna pro Liberec předložila na prosincovém jednání zastupitelstva vyhlášku, která měla za cíl zakázat na celém území Liberce provoz hazardních přístrojů. Ukončení jejich provozu bylo stanoveno na 31. prosince roku 2012, provozovatelé by tedy měli komfortní jednoletou lhůtu na zakončení svého „byznysu“. Návrh vyhlášky neprošel. Změna pro Liberec jej proto předložila před březnovým jednáním…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.