Syner staví nejen bazén, ale i lázně

Před rokem stály dvě klíčové zakázky z IPRM – stavba nového bazénu a revitalizace lázní za pádem liberecké koalice. Zakázku na stavbu libereckého bazénu (140 milionů) vyhrála liberecká firma Syner, větší zakázku – revitalizaci městských lázní (původně 360, dnes již cca 400 milionů) firma Chládek a Tintěra. Ale je tomu skutečně tak? Monitoring stavby, který spolu s občany provádíme od začátku letošního roku jasně ukazuje, že tím, kdo zde staví a za kým tedy jsou evropské i liberecké peníze není vítězná firma, ale opět Syner.

Spolu s několika občany jsme prováděli monitoring stavby. Prostě jsme vzali foťák a fotili, co se na stavbě lázní děje. Důvodem bylo naše zjištění, že již od začátku díla zde staví společnost Syner, ač není na seznamu subdodavatelů, který vítězná firma Chládek a Tintěra předložila městu Liberec. Předložené fotografie dokládají, že již od zimních měsíců stavbu realizuje víceméně Syner, ač oficiálně není subdodavatelem zakázky, jak vyplývá z materiálu, který nám na konci května poskytlo vedení města.

Nejedná se o shluk náhodně pořízených fotek, ale o systematický monitoring po dobu nejméně pěti měsíců. Plynou z toho pro nás tyto otázky:

  • Jak je možné, že firma Syner realizuje de facto většinu zakázky, když není na seznamu subdodavatelů?
  • Je město obelháváno dodavatelem stavby nebo o tom ví a obelhává veřejnost?
  • Co na to říká vedení města a jak o této skutečnosti informuje stavební dozor (firma Investing CZ)?

Na celém procesu přípravy veřejných zakázek na lázně a bazén se od začátku podíleli lidé z podnikatelského prostředí firmy Syner , potažmo jeho původně dceřiné společnosti Investorsko inženýrská. Skutečnost, že stavbu nyní realizuje právě firma Syner, dodává více jak rok starým podezřením další argumenty. Zástupci města, kraje i dodavatele by měli veřejnosti vysvětlit, kdo je tu skutečným příjemcem dotací a zda se nejedná o předem nacvičené divadlo.

Jaromír Baxa, městský zastupitel za Změnu pro Liberec, který se zkázkami dlouhodobě zabývá k tomu říká: „Zakázky na výstavbu lázní i bazénu jsme s Janem Korytářem nechtěli pustit dále i za cenu našeho odvolání kvůli přesvědčení, že nešlo o soutěž, ale o připravenou pletichu s předem dohodnutým vítězem, firmou Syner. Výběrového řízení na lázně se účastnily 3 firmy a podle našeho názoru minimálně dvě z nich, Chládek a Tintěra a Syner, ve snaze ovlivnit výsledek výběrového řízení jednali v rozporu s podmínkami zadávací dokumentace ve shodě. Z mnoha indicií jsme byli přesvědčeni o tom, že vítězná firma Chládek a Tintěra byla ve výběrovém řízení minimálně z části jen na oko a že stavbu bude realizovat firma Syner. Prezentovaná fotodokumentace prokazuje, že naše přesvědčení o manipulaci s výběrovým řízením na lázně bylo oprávněné.“

Je postup, kdy vítězná firma použije jako subdodavatele firmu, která skončila jako druhá legální?  Za určitých podmínek ano:

  • Nutnost oznámit zadavateli
  • Pokud nejednali ve shodě v době podání nabídky
  • Ano, pokud není nabídka takového subdodavatele použita k prokázání kvalifikace hlavního dodavatele.

Jinak subdodávky i od neúspěšného jsou legální. S výjimkou situace, kdy zadavatel použití subdodávek v zadávacím řízení omezí dle §44 odst. 6. Tak se stalo: Příslušná ustanovení byla obsažena i v zadávacích podmínkách města přísněji, než v zákoně o zadávání veřejných zakázek:

článek XVII

Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí.

článek VII

7.3.1. Seznam subdodavatelů bude přílohou smlouvy o dílo a bude předložen před zahájením stavby rovněž koordinátorovi BOZP. Změna subdodavatele a rozsahu jeho plnění je před uzavřením smlouvy i v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu zadavatele a koordinátora BOZP. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní.

Porušení zadávacích podmínek města je evidentní (7.3.1), byl-li by subdodavatel firma CHládek a Tintěra, firma Syner, napsána v seznamu subdodavatelů, mělo město obě tyto nabídky, dle své zadávací dokumentace, ze soutěže vyloučit.

Jan Korytář k tomu dodává: „Obrátíme se v této záležitosti opět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad regionální rady RS Severovýchod a získané poznatky předáme také protikorupční policii. Věřím, že měnící se společenská atmosféra i nové poznatky pomohou odkrýt skutečné pozadí zakázek na Lázně a Bazén v Liberci, na něž má jít z evropských dotací půl miliardy korun. To, že jsem před rokem odmítl podepsat smlouvy na tyto zakázky, které vedlo před rokem k odvolání všech zástupců Změny pro Liberec z vedení města, tak dostává nový rozměr a potvrzuje tehdejší podezření.“

Na výběr ze série fotek, které jsme pořizovali od začátku roku a které dokládají, že stavbu de facto dělá společnost Syner, ač není na oficiálním seznamu subdodavatelů.

Jaroslav Tauchman

Subscribe
Upozornit na
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Kontroverzní zakázka na revitalizaci městských lázní se opět vrací do hry. Ministerstvo financí udělilo městu Liberec pokutu ve výši necelých 7,2 milionu za to,
Po necelých třech letech se veřejnost dočkala dokončení konverze někdejších městských lázní pro potřeby Oblastní galerie v Liberci. Ambiciózní projekt od ateliéru SIAL pod
Policie v Pardubicích obvinila na konci minulého týdne osm lidí. Ve spolupráci s nejvyšší státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou je viní ze sjednání výhody a
Kontrola dotací na revitalizaci městských lázní, která proběhla na náš podnět (Jana Korytáře a Jaromíra Baxy), provází zásadní pochybnosti. První dva posudky, které nechal