Banky nechtějí Liberci půjčovat kvůli hospodaření na řecký způsob

Liberec nedostal úvěr a jako zoufalý krok vedení města navrhuje dvousetmilionovou směnku zajištěnou Tipsport arénou.

Podle J. Šolce a dalších za to může krize důvěry, kterou svými mediálními útoky způsobila Změna pro Liberec. Krize důvěry zde jistě je a pověst Liberce také není nejlepší. Příčiny špatné pověsti Liberce však jsou jinde …

Některé dluhy se neplatí, riskují se dotace na problematických zakázkách a problémy se řeší na poslední chvíli, často v situaci, když už je pozdě. Když jsme byli ve vedení města my, také jsme se potýkali s dvoumiliardovým dluhem a klesajícími příjmy, přesto se o financování Liberce banky aktivně zajímaly.

Dokonce se o financování města zajímaly i ty banky, které se do té doby Liberci z různých důvodů vyhýbaly. Svoji roli jistě sehrálo to, že jsme sestavili vyrovnaný rozpočet, který nezávisel na prodejích majetku ani na dalších úvěrech tolik jako v minulosti a chtěli jsme tímto způsobem hospodařit i nadále. Také jsme pravdivě a otevřeně informovali o stavu městské pokladny a o rizicích, která městu hrozí. Včetně rizika vracení dotací za lázně a bazén, které jsme se nechtěli pustit, aby případné vracení dotací neohrozilo další projekty a finanční zdraví města. Pracovali jsme na zvýšení důvěryhodnosti města jako spolehlivého partnera, který hospodaří zodpovědně a který ani před občany ani před svými věřiteli nic netají.

S bankami jsme řešili předfinancování evropských dotací a bankovní záruku za jeden z úvěrů souvisejících s arénou. Bankovní záruku jsme nemuseli zajistit vlastními penězi, ale pouhým snížením kontokorentu – v podstatě jsme se jen zavázali nejít tolik do mínusu, jak bychom mohli. U předfinancování evropských dotací jsme využili opce a prodloužili existující úvěrový rámec s úrokem pouhých 1.8% s tím, že na financování lázní a bazénu sice nebude stačit, ale vzhledem k velmi výhodným podmínkám se jej nevyplatí rušit, a že bude výhodnější na tyto stavby zajistit finance jiným způsobem. Představa byla taková, že stávající úvěrový rámec bude využit především na menší projekty z IPRM 3 a pro lázně a bazén budeme shánět jiné financování.

Co se stalo po odchodu Změny? Podepsaly se zakázky na lázně a na bazén, i když na ně nebylo připraveno financování. Úvěrový rámec, který by na jejich stavbu zajistil prostředky, radnice začala shánět až v únoru 2012 (!). Stavba lázní a bazénu byla placena z původního úvěrového rámce a možná i díky tomu práce na menších městských projektech v roce 2011 prakticky stála.

Špatně se vyvíjelo i hospodaření města. Koalice ČSSD, Liberce občanům a dalších podporovaná ODS v polovině roku 2011 schválila navýšení výdajů nepokrytých příjmy. Na rok 2012 byl schválen rozpočet počítající s prodejem letiště, aniž by věděla, že ho má komu prodat. Teď je skoro jisté, že se neprodá a v rozpočtu tak zeje díra. Zároveň město přestalo splácet schodek na úvěrovém rámci, který na předfinancování evropských dotací má, a splátky jen odsunulo na rok 2013. Vedle toho se stalo běžnou praxí zahajovat investice bez plného krytí rozpočtem a skryté zadlužení města dále roste.

Z materiálů o hospodaření města je více než zřejmé, že koalice dovedla město do velkých potíží ještě dříve, než začalo hrozit vracení dotací. Prostředky na zajištění financí na evropské projekty začalo nové vedení radnice shánět až skoro rok po svém nástupu v době, kdy se zneužívání dotací stalo velkým tématem v celé ČR, nejen v Liberci. V takové situaci se peníze shání mnohem hůře. Přitom při osobních jednáních i někteří koaliční zastupitelé říkají, že otázka není, jestli Liberec o dotace přijde, ale kdy, ať už budou důvody jakékoliv. Teď se jen hraje mediální přestřelka o to, kdo bude označen za viníka a kdo naopak za statečného ochránce městské kasy.

Jaromír Baxa, městský zastupitel za Změnu pro Liberec

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Včera zastupitelstvo schválilo fond na dotace pro majitele cenných historických domů – jenže to má háček. Dotace se vztahují na domy v památkové zóně,
Libereckým facebookem hýbe rozhodnutí rady města prosazené především I. Langrem (SLK) a T. Kyselou (ex-ANO) vyměnit členy správní rady, tj. vyhodit J. Korytáře a
Krajské zastupitelstvo včera udělalo malý krok k nákupu ČSAD Liberec a vzniku nového krajského dopravního podniku. V diskusi zazněla celá řada poznámek, které stojí
(Pokračování zamýšlení nad politikou v Liberci) V minulém příspěvku jsem popsal paralýzu v libereckém zastupitelstvu způsobenou tím, že ani po konci koalice tu není