Odmítáme manipulace ve výběru autobusových dopravců v Libereckém kraji

Veřejná zakázka Libereckého kraje na zajištění autobusové dopravy na deset let od roku 2015 má předpokládanou hodnotu 4.231.600.000 Kč bez DPH při maximálním dopravním výkonu 131.353.080 km (navýšení oproti současnosti až o 20%). Zakázka je od počátku zpracována tak, že zásadně zvýhodňuje hlavního stávají dopravce, firmu BusLine. Změna pro Liberecký kraj takovou manipulaci odmítá a bude usilovat o zrušení výběrového řízení a vypsání nové, poctivé soutěže.

Mezi hlavní problémy probíhajícího výběrového řízení patří nedostatek údajů, které zaručují rovný přístup uchazečů k informacím, vágní vymezení předmětu plnění, neodůvodnitelné kvalifikační předpoklady a netransparentní způsob hodnocení nabídek. Konkrétních příkladů manipulace v zadávací dokumentaci je řada, jedním z nich je např. požadavek na uchazeče zajistit neodvolatelnou nabídkovou smlouvou nejméně třetinu potřebných parkovacích ploch. Zadavatel ovšem zároveň odmítl zveřejnit dosavadní oběhy autobusů, což prakticky znemožňuje splnit toto vylučovací kritérium komukoli jinému než stávajícímu dopravci.

Ačkoli se totiž oběh autobusů může za dva roky mírně změnit, ve všech podstatných parametrech zůstane obdobný. Zcela nepřijatelné je subjektivní hodnocení nabídek, které má váhu nejméně pětiny všech bodů. Pro toto hodnocení nejsou pevná kritéria, neexistuje exaktní výpočet bodového hodnocení a neexistuje faktická možnost přezkoumání rozhodnutí výběrové komise.

Dodáváme, že zadavatele zakázky Liberecký kraj zastupuje v zadávacím řízení KORID LK, s.r.o., jehož jménem jedná Lukáš Martin (ČSSD), náměstek liberecké primátorky a jednatel dvou společností s předměty činností – reklama a marketing, holičství, kadeřnictví, provozování solárií, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Tento jednatel vystřídal v roce 2010 ve funkci původního ředitele a jednatele firmy Ing. Petra Prokeše, odborně fundovaného dopravního inženýra, který v roce 2005 koordinátora veřejné dopravy KORID LK, s.r.o. zakládal a se svým týmem spustil 1.7.2009 Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje IDOL, představující úplnou tarifní integraci celého kraje.

Před svým odchodem Ing. Prokeš narážel na překážky při optimalizaci linkového vedení na Jablonecku a Semilsku ze strany vedení ČSAD Semily, které je součástí dnešního krajského dopravce BusLine. Tato firma má jako jediná přímé zastoupení (předsedou představenstva společnosti) ve Výboru pro dopravu Libereckého kraje, disponuje nadstandardními vztahy s politickým vedením kraje a v podstatě jako jediná má podmínky pro úspěšné zvládnutí takto postavené veřejné soutěže za několik miliard korun.

Josef Šedlbauer, městský zastupitel za Změnu pro Liberec

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Jako zastupitel a člen dozorčí rady DPMLJ dlouhodobě upozorňuji na smluvní závazek, plynoucí ze základní smlouvy mezi DPMLJ a BusLine, resp. jejím právním předchůdcem
První celoměstské referendum bylo v mnoha ohledech obrazem liberecké politiky. Co si z něj ale můžeme odnést pro budoucnost?    
Audit smluvních vztahů mezi společností Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) a BusLine měl posoudit, zda cena, kterou si BusLine od
Před dvěma týdny jsem psal, že velká koalice ČSSD a ODS se podle všeho opravdu bojí, že v krajských volbách ani společně nedosáhne na