2. Únor, 2013

Liberecké zastupitelstvo fakticky převzalo kontrolu nad Krajskou nemocnicí Liberec, a.s. Tím, že neschválilo návrh Libereckého kraje na jmenování nových členů dozorčí rady, došlo k absurdní situaci: vedení kraje jako zástupce většinového vlastníka (82.5 %) nemá v dozorčí radě ani jednoho člena a tím mu byla odebrána možnost dohlížet na fungování a hospodaření společnosti, za…

2. Únor, 2013

Jak to chodí v akciovkách? Vlastně jednoduše. Na valné hromadě schválí akcionáři své zástupce do dozorčích rad a ti jsou pak povinni hájit zájmy svých akcionářů. Obzvlášť jednoduché to je u akciovek s jediným vlastníkem, ale situace je jednoduchá i akciovek s vlastníky dvěma. A aby snad u takových akciovek nedošlo u většinového vlastníka…