Liberec je nad krajem, Liberec je bůh!

Jak to chodí v akciovkách? Vlastně jednoduše. Na valné hromadě schválí akcionáři své zástupce do dozorčích rad a ti jsou pak povinni hájit zájmy svých akcionářů. Obzvlášť jednoduché to je u akciovek s jediným vlastníkem, ale situace je jednoduchá i akciovek s vlastníky dvěma. A aby snad u takových akciovek nedošlo u většinového vlastníka k opojení z moci, je souhlas se jmenováním (i odvoláním) podmíněn hlasy obou akcionářů.

Je však naprosto elementární záležitostí, že jeden z akcionářů nemluví druhému akcionáři do složení jejich zástupců, již jen proto, že každý ze zástupců akcionářů je povinen zastupovat zájmy svého nominanta.

V akciové společnosti Krajská nemocnice Liberec má 83% vlastnický podíl Liberecký kraj a 4 zástupce v dozorčí radě, Statutární město Liberec 17% a 2 zástupce v dozorčí radě. Rada je však 9-ti členná, neboť tři místa ze zákona patří i zaměstnancům nemocnice a tak ani většinový akcionář nemá v dozorčí radě většinu nutnou k prohlasování čehokoli.

Liberecký kraj se rozhodl své zástupce odvolat a jmenovat jiné a schválil k tomu v zastupitelstvu Libereckého kraje příslušný návrh.  Minoritní akcionář Statutární město Liberec se však zcela bezprecendentně rozhodlo neumožnit majoritnímu vlastníku výměnu jeho vlastních zástupců, zástupců Libereckého kraje. Liberec je přeci nad Libereckým krajem, Liberec je bůh. Jedině zastupitelé Statutárního města Liberce a nikoli zastupitelé Libereckého kraje budou rozhodovat o tom, kdo bude Liberecký kraj zastupovat.

Neuvěřitelné, absurdní…..vůbec si neumím představit, že by naopak Liberecký kraj diktoval Statutárnímu městu Liberci, kdo má zastupovat Liberec. A kdyby si tam Liberec schválil třeba Ferdu Mravence, Dolly Buster nebo Pepka Vyskoče, tak by Liberecký kraj návrh Liberce nemohl nepodpořit. Šlo by totiž o Libercem řádně schválené zástupce Liberce (na jejich zodpovědnost),  kteří by byli povinni hájit zájmy Liberce a do kterých by s prominutím Libereckému kraji nic nebylo.

To co předvedlo Statutární město Liberec je nepochybně české a vůbec bych se nedivil, kdyby světové unikum v akciových společnostech. Asi jako kdyby trenér jednoho fotbalového mužstva rozhodoval o sestavě družstva jiného. 

Výsledkem tak je, že devítičlenná dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec má kromě zaměstnaneckých míst obsazeny jen a pouze dvě místa zástupců 17% vlastníka Statutárního města Liberce. Všechna čtyři místa většinového 83% vlastníka Libereckého kraje jsou prázdná (dosavadní zástupci LK po usnesení LK odstoupili sami). Liberec jejich obsazení na valné hromadě nedovolil, nedovolil obsadit ani jedno z těchto míst ani panu hejtmanovi Martinovi Půtovi. Proč také, Liberec má přece 17% a to je mnohem více než nějakých trapných 83%. A navíc co je to nějaký  Liberecký kraj, Liberec je přeci Liberec a Liberec je bůh. 

Myslím si ovšem, že se ve skutečnosti drtivá většina obyvatel Statutárního města Liberce za takovýto  přístup svého zastupitelstva hanbou propadá.

Michael Canov, zastupitel Libereckého kraje za SLK

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Dne 21. března 2013 vydal OVÚS MěÚ Chrastava (dále jen „prvoinstanční orgán“) v přenesené působnosti rozhodnutí, kde nařídil majitelce odstranění závad její závažně poškozené
TRANSPARENCY INTERNACIONAL hodnotila transparentnost financování senátní volební kampaně mj.v senátním obvodě Liberec s těmito výsledky (školní známky 1=výborná, 5=nedostatečná):
Dosavadní praxe životnosti hejtmanů v Libereckém kraji připomíná spíše prostředky na jedno použití. Hejtman posloužil, hejtman může (musí) jít.  Nelze říci, že dosud nikdy
V naší republice vznikly kdysi logické správní části zvané okresy tvořené zpravidla větším městem a menšími městy a obcemi, které se k němu logicky