nášLiberec

Search

Osobní vyjádření ke krajským volbám

Nesmírně si Vážím důvěry voličů v letošních krajských volbách a děkuji za ni. Kandidoval jsem do krajských voleb s třemi cíli. Mým prvním cílem bylo vítězství Starostů pro Liberecký kraj, tím druhým zisk pozice hejtmana pro lídra Martina Půtu a tím třetím – mým osobním – bylo dostat se z běžně nevolitelného 12. místa do zastupitelstva LK na pozici řadového zastupitele. Nikdy před volbami jsem ani já ani nikdo jiný z SLK (včetně lídra) neuvažoval o mém jakémkoli působení na uvolněném (tj. jako zaměstnání placeném)  postu náměstka či radního.

Zdá se, že se všechny mé předvolební cíle podařilo či v nejbližších dnech podaří splnit. Chci v Libereckém kraji po celé volební období naplno pracovat jako řadový  zastupitel, navíc případně v dopravním výboru či jiné neuvolněné funkci. Byl jsem připraven i na neuvolněnou funkci radního bez portfeje, ale ta nebyla nakonec ustanovena. Velmi si vážím i nabídky, abych pracoval i při starostování současně jako uvolněný náměstek či radní pro dopravu.  Této nabídky jsem si velmi vážil a vážím, nicméně nakonec jsem se rozhodnul, jí po velmi obtížném rozhodování s díky odmítnout.

Neznamená to však ani v nejmenším, že bych se chtěl práci krajského zastupitele věnovat s menší vervou. Chci však nadále pracovat naplno i jako starosta města Chrastava a to nejen do komunálních voleb 2014, ale chci se v Chrastavě v roce 2014 ucházet s plnou vervou a s plným nasazením o znovuzvolení. A v roce 2016 chci kandidovat na Liberecku na senátora.  To jsem chtěl již v roce 2010, ale ač byla tehdy má kandidatura Starosty pro Liberecký kraj již  schválena, nakonec jsem byl po nesmírném tlaku TOP 09 obětován ve prospěch jejich kandidáta. 

Tak to chci zkusit podruhé, protože práce na tvorbě kvalitních –  opravdu kvalitních – zákonů, mě velmi láká. Jsem si vědom i rizika. Nic nemám předplaceno a ani kandidatura na staronového chrastavského starostu v roce 2014 a tím spíše do Senátu v roce 2016 nemusí vyjít. Ale i s tímto rizikem jsem se rozhodnul tak, jak jsem se rozhodnul,  protože to považuji vnitřně za správné a vnitřně svobodné rozhodnutí, které mě navíc nadále umožňuje zároveň působit i jako šílený, milovaný, obávaný a uznávaný chemik uprostřed chemiechtivých i nechtivých studentek a studentů a skvělých kolegyň a kolegů na jednom vyhlášeném libereckém gymnáziu známém jako Jergym.

Na místo radního pro dopravu je Starosty pro Liberecký kraj nominován můj dlouholetý starší přítel a  starostenský vzor, kterého si celá léta nesmírně vážím, Vladimír Mastník z Lomnice nad Popelkou. Pro Vladimíra se jedná o vyvrcholení jeho dlouholeté politické práce a já jsem přesvědčen, že ve funkci plně obstojí. Sám jsem připraven, kdykoli to bude potřeba, mu pomoci včetně pomoci ve vyjednávání kdekoli včetně ministerstev a Parlamentu a být mu oporou v jeho rozhodování.  

Michael Canov, starosta Chrastavy a místopředseda SLK

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Dne 21. března 2013 vydal OVÚS MěÚ Chrastava (dále jen „prvoinstanční orgán“) v přenesené působnosti rozhodnutí, kde nařídil majitelce odstranění závad její závažně poškozené
TRANSPARENCY INTERNACIONAL hodnotila transparentnost financování senátní volební kampaně mj.v senátním obvodě Liberec s těmito výsledky (školní známky 1=výborná, 5=nedostatečná):
Dosavadní praxe životnosti hejtmanů v Libereckém kraji připomíná spíše prostředky na jedno použití. Hejtman posloužil, hejtman může (musí) jít.  Nelze říci, že dosud nikdy
V naší republice vznikly kdysi logické správní části zvané okresy tvořené zpravidla větším městem a menšími městy a obcemi, které se k němu logicky