nášLiberec

Search

15. Březen, 2024

Černým písmem: Bílý Kostel nad Nisou, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Janovice v Podještědí, Kryštofovo Údolí, Nová Ves a Rynoltice se změny senátního obvodu nedočkají….

5. Únor, 2018

Dne 21. března 2013 vydal OVÚS MěÚ Chrastava (dále jen „prvoinstanční orgán“) v přenesené působnosti rozhodnutí, kde nařídil majitelce odstranění závad její závažně poškozené stavby garáže s tím, že pokud tak neučiní do 31. května 2013, bude stavba odstraněna. Jednalo se navíc o rozhodnutí vykonavatelné. Paní majitelka se odvolala, ale OÚPSŘ KÚ LK (dále…

22. Září, 2016

TRANSPARENCY INTERNACIONAL hodnotila transparentnost financování senátní volební kampaně mj.v senátním obvodě Liberec s těmito výsledky (školní známky 1=výborná, 5=nedostatečná):…

25. Srpen, 2016

Dosavadní praxe životnosti hejtmanů v Libereckém kraji připomíná spíše prostředky na jedno použití. Hejtman posloužil, hejtman může (musí) jít.  Nelze říci, že dosud nikdy hejtman svůj post neobhájil, skutečnost je taková, že dosud nikdy matička strana neumožnila vlastnímu hejtmanovi se o obhajobu ani pokusit. Ba dokonce mu ani neumožnila vůbec na kandidátce být, vždyť…

4. Srpen, 2016

V naší republice vznikly kdysi logické správní části zvané okresy tvořené zpravidla větším městem a menšími městy a obcemi, které se k němu logicky přimykají. Z menších měst a obcí do toho většího lidé jezdí za prací, kulturou či sportem  či si vyřizovat složitější úřední záležitosti. …

3. Únor, 2016

KPKP o.p.s. si vyžádalo dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,  informace o platu, pohyblivých složkách, odměnách a náhradách výdajů vedoucích úředníků našeho městského úřadu. Požadované informace byly KPKP do týdne poskytnuty vedoucí mé kanceláře….

13. Leden, 2016

Vskutku geniální metodu jak rozeštvat všechny proti všem, předvádí liberecký náměstek pro školství Ivan Langr (Změna pro Liberec)….

5. Listopad, 2015

Město Chrastava nevyslyšelo výzvu náměstka primátora Statutárního města Liberce PhDr. Mgr. Ivana Langra o dotaci ve výši 7 tis. Kč na každého chrastavského žáka navštěvujícího některou z libereckých základních škol. Těch je dle informace v dopise uvedené celkem 46. Rozhodla tak rada města na své schůzi dne 2. listopadu 2015 bezprostředně po obdržení dopisu,…

28. Září, 2015

Malý rozpočtový zákon (č. 250/2000 Sb.) zavedl před několika měsíci jednu novinku….a sice dobrovolné vrácení dotace či její části. Toto dobrovolné vrácení dotace má z hlediska kontrolního orgánu několik výhod:…

18. Září, 2015

Liberecký kraj byl finančním úřadem postižen vratkou celé dotace z evropských fondů ve výši 103 milionů Kč (+ penále 103 milionů Kč) za tzv. porušení rozpočtové kázně. To vše v projektu na zajištění služeb sociální prevence. Ale pozor…nikoli za nějaké chyby při samotné realizaci projektu, který probíhal v letech 2009 až 2012, ale za…

1. Červen, 2015

Ústavní soud 19. května 2015 vydal nález, ve kterém zamítnul žalobu spolku Stop genocidě ve věci před rokem zakázaného shromáždění v Chrastavě. Statutární náměstek statutárního města Liberce ještě tentýž den obvinil ve svém veřejném prohlášení na FB město Chrastavu a vlastně i Ústavní soud z toho, že „nejsme schopni přijmout realitu a obviňujeme zrcadlo, které…

31. Březen, 2015

Ano přesně takto fungují evropské dotace v České republice.  Poskytovatel (lépe řečeno přerozdělovatel) evropských dotací dotaci poskytne na konkrétní dílo. Příjemce (často obec nebo kraj) za dotaci  vybuduje dílo přesně tak jak má (jak je v podmínkách dotace) a několik let po zhotovení se dozví od těch, kteří dotaci poskytli, že je vše jinak…

23. Únor, 2015

Ten, kdo si četl poslední léta vyjádření Jana Korytáře a jeho věrných k veřejným zakázkám, musel nabýt nezvratitelného pocitu, že všichni ostatní kromě Změny jsou lumpové a podvodníci, co nemají jiný zájem, než se ve veřejných zakázkách dopouštět podvodů.  O to zvědavější jsem byl, jak se Jan Korytář ukáže, až on sám bude rozhodovat…

17. Únor, 2015

Jako na zastupitele Libereckého kraje a na prvního místopředsedu SLK se na mě s tímto dotazem obrátil redaktor Našeho Liberce Jaroslav Tauchman. Rozhodl jsem se, že jeho žádosti vyhovím svým pohledem na obě kauzy a to formou článku, exkluzivně pro Náš Liberec….

10. Únor, 2015

AKTUALIZACE: Vyjádření Jana Korytáře. Regionservis s.r.o. pořádá rok co rok akci oficiálně nazývanou „Setkání se starosty a místostarosty“, která se koná rok co rok v sídle Libereckého kraje. Akce se koná rok co rok pod záštitou hejtmana. Její program je ryze odborný. Zaměřením letošního již 11. ročníku, který se koná dne 12. února 2015,…

2. Únor, 2015

Od listopadového zasedání zastupitelstva Libereckého kraje se událostmi na Libereckém kraji zabývali mnozí. V tomto článku si dovoluji svůj pohled na odvolání náměstkyně pro zdravotnictví a sport, nevolbou nového kandidáta pro rezort zdravotnictví, navrhovanými změnami v dozorčí radě KNL a pohledem na klub ZpLK….