Evropské dotace v Česku a lávka v Chrastavě – dáme, udělej, sebereme

Ano přesně takto fungují evropské dotace v České republice.  Poskytovatel (lépe řečeno přerozdělovatel) evropských dotací dotaci poskytne na konkrétní dílo. Příjemce (často obec nebo kraj) za dotaci  vybuduje dílo přesně tak jak má (jak je v podmínkách dotace) a několik let po zhotovení se dozví od těch, kteří dotaci poskytli, že je vše jinak a dotaci má vrátit.  Ne to není Kocourkov….vítejte v Česku! A pak se všichni diví, proč jsme (na rozdíl např. od Poláků) všechny dotace nevyčerpali  Je zázrak, že ve zdejších podmínkách, kde nic neplatí a slovo, byť dokonce  na papíře, už vůbec ne, jsme vyčerpali z Evropských dotací alespoň něco.  

V Chrastavě realizuje za pomoci evropských dotací Liberecký kraj přeložku II/592 (průtah na Frýdlant). V současnosti se realizuje její závěrečná třetí etapa. Druhá etapa byla realizována v roce 2011. Součástí druhé etapy přeložky bylo i vybudování nové lávky pro pěší (směrem k PČR). Investor takto (i s novou lávkou) projekt 29. dubna 2010 zaregistroval u poskytovatele či spíše přerozdělovatele dotace z Evropské unie, kterým je Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod. Úřad Regionální rady akci zkontroloval a bez jediné připomínky k lávce schválil. Dne 11. listopadu 2010 byla na akci včetně lávky schválena samotná dotace Výborem Regionální rady ve výši 46,5 mil. Kč z celkových uznatelných nákladů 50 mil. Kč a 1. prosince 2010 byla uzavřena na poskytnutí dotace na celou akci (včetně lávky) smlouva. Celá akce byla dle podmínek evropské dotace realizována v roce 2011 a komunikace i s lávkou byla neprodleně uvedena do provozu. O hotovém díle včetně lávky  referovala i videoreportáž televize RTM.  

Od odsouhlasení realizace díla včetně lávky uplynulo téměř 5 let, od jejího reálného vybudování necelé 4 roky, když tentýž orgán, který realizaci lávky jako součást akce před lety schválil, ji v dopise ze dne 18. února 2015 napadnul jako porušení rozpočtové kázně, protože podle nového stanoviska Úřadu Regionální rady nemá lávka s akcí nic společného (přesný opak stanoviska stejného úřadu z roku 2010). Kdyby trval Úřad na svém, 800 tisíc Kč za lávku by muselo  zaplatit Město Chrastava, neboť dle dohody s Libereckým krajem Město Chrastava hradilo veškeré tzv. neuznatelné náklady (výkupy pozemků a nemovitostí a realizaci chodníku v celkové hodnotě několika milionů Kč).

Hejtman Libereckého kraje podal dne 25. února 2015 proti této totální změně postoje Úřadu Regionální rady kvalifikované námitky, které bleskově v úzké spolupráci připravili pracovníci Krajského úřadu a Krajské správy silnic Libereckého kraje a Městského úřadu v Chrastavě. My jsme s příslušným pracovníkem Úřadu Regionální rady též jednali telefonicky, kdy jsme vysvětlovali a argumentovali, argumentovali a vysvětlovali…  

Dne 26. března 2015 oznámil Úřad Regionální rady, že námitkám vyhovuje a dotace na lávku platí. Řeklo by se, konec dobrý, všechno dobré. Ale …… Systém opět ukázal, jak nesmyslně funguje.  Přerozdělovač evropských dotací  něco potvrdí a na něco evropskou dotaci  přidělí. Po pěti letech, když už je všechno hotovo, si vzpomene, že je to všechno jinak a dotaci na dávno realizovanou věc odebere. Následuje infarktový stav a boj za spravedlnost. Tentokráte naštěstí úspěšný a nepříliš dlouhý. Ale to nic nemění na tom, že takovýto způsob přidělování dotací, kdy si přidělovač může ex-post změnit co ho napadne, je nepřijatelný, nezákonný a protiústavní, ve svém důsledku poškozující všechny.   

Michael Canov, starosta Chrastavy

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Dne 21. března 2013 vydal OVÚS MěÚ Chrastava (dále jen „prvoinstanční orgán“) v přenesené působnosti rozhodnutí, kde nařídil majitelce odstranění závad její závažně poškozené
TRANSPARENCY INTERNACIONAL hodnotila transparentnost financování senátní volební kampaně mj.v senátním obvodě Liberec s těmito výsledky (školní známky 1=výborná, 5=nedostatečná):
Dosavadní praxe životnosti hejtmanů v Libereckém kraji připomíná spíše prostředky na jedno použití. Hejtman posloužil, hejtman může (musí) jít.  Nelze říci, že dosud nikdy
V naší republice vznikly kdysi logické správní části zvané okresy tvořené zpravidla větším městem a menšími městy a obcemi, které se k němu logicky