Těžký život hejtmanů

Dosavadní praxe životnosti hejtmanů v Libereckém kraji připomíná spíše prostředky na jedno použití. Hejtman posloužil, hejtman může (musí) jít.  Nelze říci, že dosud nikdy hejtman svůj post neobhájil, skutečnost je taková, že dosud nikdy matička strana neumožnila vlastnímu hejtmanovi se o obhajobu ani pokusit. Ba dokonce mu ani neumožnila vůbec na kandidátce být, vždyť co kdyby přeskočil. 

Jen považte – hejtman Pavel Pavlík z ODS –  2000 až 2004, hejtman Petr Skokan z ODS 2004 – 2008 a hejtman Stanislav Eichler z  ČSSD 2008 – 2012, ty všechny jejich vlastní strany popravily. Proč tak učinily, je mě záhadou. Snad podle známé satiristické politologické poučky o stupňování: přítel – nepřítel – úhlavní nepřítel – koaliční partner – spolustraník.  Každopádně tím vyslaly jasný vzkaz voličům, že jejich strany pracovaly špatně, neboť málo platné „ryba smrdí od hlavy“.    

Starostové pro Liberecký kraj postupovali zcela jinak. Na svém sněmu v tajném hlasování prakticky jednomyslně (až na jednu výjimku) jmenovali svého hejtmana Martina Půtu 2012 – 2016  jako lídra své kandidátky  a kandidáta na hejtmana na období 2016 – 2020. Tím dali jasně najevo, že jsou přesvědčeni, že vědí, že hejtman odvedl kus práce a že byl a bude mužem na svém místě.  

A tak bude v Libereckém kraji premiéra, 12 let poté co ve všech dvanácti dalších krajích hejtmani dostali šanci svůj mandát obhájit  (v jedenácti případech z pozice lídra, jen v kraji Olomouckém ze 13. pozice), nastane tato situace i v kraji Libereckém.  Věřím, že bude úspěšná, jako byla tehdy v roce 2004 v osmi krajích či ve Zlínském kraji a v kraji Vysočina v roce 2012 a náš hejtman taktéž své místo obhájí.  Vždyť kromě kraje Libereckého jen v krajích Pardubickém a Olomouckém nikdy hejtman své křeslo neobhájil.  Ale i v těchto krajích, na rozdíl od  Libereckého, dostala většina hejtmanů od vlastních alespoň šanci. U nás konečně tuto šanci dostal Martin Půta a zda se zachová tak, jak se prakticky vždy před brankou soupeře zachoval Pepi Bican, záleží jen na něm, na jeho týmu a především na jeho voličích.                  

    

Michael Canov – 1. místopředseda Starostů pro Liberecký kraj  

 

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Dne 21. března 2013 vydal OVÚS MěÚ Chrastava (dále jen „prvoinstanční orgán“) v přenesené působnosti rozhodnutí, kde nařídil majitelce odstranění závad její závažně poškozené
TRANSPARENCY INTERNACIONAL hodnotila transparentnost financování senátní volební kampaně mj.v senátním obvodě Liberec s těmito výsledky (školní známky 1=výborná, 5=nedostatečná):
V naší republice vznikly kdysi logické správní části zvané okresy tvořené zpravidla větším městem a menšími městy a obcemi, které se k němu logicky
KPKP o.p.s. si vyžádalo dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,  informace o platu, pohyblivých složkách, odměnách a náhradách výdajů vedoucích úředníků